Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Avanç important en el conveni de la Vall i l'aprovació de les ordenances, temes del ple de setembre de #santjust

El Ple Municipal d'aquest mes haurà de votar dos temes que, si s'aproven, suposaran el tancament del conveni de la Vall i garantiran que no s'hi pugui edificar, ja que el sostre edificable pendent que havia d'anar a la Vall es traslladarà a la Carretera Reial. D'aquesta manera, en el tram final de la carretera més pròxim al Consell Comarcal es construiran habitatges públics, equipaments i serveis. 

Altres punts significatius són l'aprovació de la modificació de les ordenances fiscals i de preus púbics per a l'exercici 2019. La proposta inclou la congelació de l'IBI, la incorporació dels preus públics de noves zones d'estacionament regulat, de nous preus públics per a les noves formes d'enterrament en la ordenança dels serveis relacionats amb el cementiri municipal, i els preus públics per a tots els serveis que es derivin de la implantació del nou sistema de recollida selectiva. També està previst aprovat descomptes i bonificacions pel lloguer de sales municipals, com per exemple per a persones menors de 25 anys; i l'aprovació d'un crèdit per una nova despesa s'inversió per valor de 2 milions d'euros per a la construcció de la nova pista poliesportiva a La Bonaigua. 

L'ordre del dia també preveu aprovar la revisió del cànon en metàl·lic per la concessió demanial de l'ús i aprofitament d'una parcel·la situada al c. Parlament Català, 5 destinada a la contrucció i explotació d'una residència i centre de dia. 

En aquesta sessió s'han presentat tres mocions. Dues del grup municipal del PDeCat: una instant un procediment i millora de la gestió en els permisos d'obres respecte al veïnat, i una altra instant un procediment i millora de la transparència en el tractament de queixes, suggeriments i propostes. La tercera moció, presentada pel grup municipal de Ciutadans, condemnant tota la violència a Catalunya i per la convivència i el respecte entre tota la ciutadania. 

La sessió és pública i està convocada avui 27 de setembre, a les 7 de la tarda a la sala de sessions de la Casa de la Vila.