Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple aprova traslladar a la Crta. Reial el sól edificable de la Vall de #santjust

Ahir es va celebrar el Ple ordinari del mes de setembre, en el qual es van debatre i aprovar diversos aspectes importants pels municipi, com van ser les ordenances i el preus públics i un acord que permetrà tancar i garantir la preservació definitiva de la Vall de Sant Just.

El ple va aprovar amb l'abstenció de PDeCAT i PP i el vot en contra de Ciutadans, les ordenances fiscals i els preus públics per a l'any 2019. Alguns aspectes significatius de les noves ordenances són la congelació del tipus impositiu de l'IBI, la incorporació dels preus públics de noves zones d'estacionament regulat, de nous preus públics per a les noves formes d'enterrament en l'ordenança dels serveis relacionats amb el cementiri municipal, i els preus públics per a tots els serveis que es derivin de la implantació del nou sistema de recollida selectiva. Aquestes ordenances també han tenen en compte alguns tipus de bonificacions i/o descomptes en el lloguer de sales municipals, com per exemple, per a persones menors de 25 anys.

També es va aprovar un crèdit extraordinari del voltant de 2 milions d'euros que s'utilitzarà per a la construcció d'una nova pista poliesportiva al Complex Esportiu Municipal La Bonaigua. Aquest punt va ser aprovat per tot el consistori, amb l'abstenció del PP.

Amb l'abstenció de PDeCAT, C's i PP es va aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses realitzades durant l'any 2017 amb càrrec al pressupost de 2018.

També es van tractar alguns temes referits al personal laboral i funcionari de l'Ajuntament que van ser aprovat per unanimitat, així com els referits als membres electes de la Corporació, que en aquest cas van ser aprovats amb l'abstenció del PDeCAT.

En l'àmbit de l'Àrea de Planificació Territorial, Habitatge i Medi Ambient, es van aprovar dos punts importants que suposaran el tancament del conveni de la Vall i garatiran que no s'hi pugui edificar, ja que el sostre edificable pendent que havia d'anar a la Vall es traslladarà a la Carretera Reial. D'aquesta manera, en el tram final de la carretera més pròxim al Consell Comarcal es construiran habitatges, equipaments i serveis. Es preveuen fins a 200 habitatges de lloguer en un futur en aquesta zona. En paral·lel a l'aprovació del nou conveni que es va fer amb l'abstenció del PDeCAT i el PP i el vot a favor de la resta de grups, el Ple també va desestimar, per unanimitat, el recurs de reposició interposar per la Junta de Compensació de la Vall, mercantils Fatjó, SA i Parajes Verdes, SL contra l'acord que es aprovar en el ple extraordinari del passat 1 de març.

En aquesta mateixa àrea, també es va ratificar la modifiació de la composició de la mesa de contractació per a la licitació del servei de neteja viària, recollida i transport de residus. Es van abstenir PDeCAT, C's i PP. 

Un altre dels punts que es va aprovar per unanimitat, va ser l'actualització del cànon anual que paga la residència Vitalia de Sant Just, d'acord amb el contracte actual. L'actuació correspon al 1,5% de l'IPC, fet que implica el pagament del canon del 2018 per l'import de 20.303,65 euros.

En aquesta sessió es van presentar tres mocions que van ser rebutjades: dues del grup municipal del PDeCat: una instant un procediment i millora de la gestió en els permisos d'obres respecte al veïnat, i una altra instant un procediment i millora de la transparència en el tractament de queixes, suggeriments i propostes. La tercera moció, presentada pel grup municipal de Ciutadans, condemnant tota la violència a Catalunya i per la convivència i el respecte entre tota la ciutadania. 

Finalment es va aprovar per urgència el punt referit a unes operacions de crèdit que posteriorment s’ha comprovat que es poden amortitzar de manera més satisfactòria per a l’ajuntament.

Us informem també que el ple és una sessió que es pot seguir en directe i també es gravada, per tant, podeu sentir-lo a través de santjust.cat