Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple d'avui dijous inclou l'aprovació de les Ordenances fiscals pel 2013

La sessió plenària d'aquesta tarda, 25 d'octubre, porta 7 punts i tres mocions en l'ordre del dia. Entre altres, se sotmet a votació provisional la imposició de tributs i modificació de les seves ordenances fiscals i de les ordenances reguladores dels preus públics de l'Ajuntament per l'any 2013. 

L’objectiu principal de les ordenances fiscals -que inclouen els impostos, les taxes i els preus públics- és generar recursos per finançar els serveis públics que es presten a la ciutadania i, aconseguir l'equilibri econòmic-financer en el pressupost municipal. Les ordenances que es proposen per l’any vinent, tenint en compte l’actual situació de crisi econòmica que viu el país, preveu increments menors a altres anys, congelar o inclús reduir en alguns casos algunes taxes.

Pel que fa a l'IBI, Impost de Béns Immobles, es proposa congelar-lo, per la qual cosa no s'augmentarà ni l'IPC de 2013. S’estableix una millora en la bonificació per a famílies nombroses i es proposen polítiques de subvenció a famílies monoparentals, a persones vídues majors de 65 anys i a famílies nombroses llogateres a les que se li repercuteixi l’IBI per part de la propietat. D'altra banda, però, s'eliminarà, com a la majoria de municipis, la bonificació de l'1,5% dels impostos que fins ara gaudien les famílies que tenien domiciliats els rebuts.

Per a l’exercici 2013 seguirà afectant la reducció de les aportacions d’altres administracions, la reducció, en general de l’activitat econòmica i les polítiques estatals d’ajustos que afecten directament al pressupost. 

En general, les taxes s'incrementen l'IPC (3,5%), amb la finalitat d'anar-les adequant progressivament al cost dels serveis. Enguany, es crea una nova taxa pel servei de clavegueram, que anirà inclosa al rebut de l'aigua i que representa un 0,13€ per metre cúbic de consum d'aigua de l'immoble.

Està previst que entrin tres punts per urgència, dos dels quals fan referència a aspectes socials.  Un és  l'aprovació de la convocatòria de tres habitatges de lloguer per a persones en risc d'exclusió social, del calendari i dels criteris de baremació; i l'altre la modificació dels criteris d'adjudicació de les places de la residència i centre de dia Vitàlia reservades als serveis socials municipals que permet crear el servei Respir. Aquest programa és una manera que les persones que atenen persones depenents en el marc de la Llei de la Dependència descansin durant un màxim de 30 dies

Les mocions són tres: la primera, que presenta l'Equip de Govern (PSC, ICV i Junts per Sant Just) amb motiu de l'anunci del govern d'Espanya de reformar la Llei 2/2010 de salut sexual i reproductiva i la interrupció de l'embaràs. La segona moció la presenta el grup municipal de Convergència i Unió donant suport a la resolució del Parlament de Catalunya per l'exercici del dret a l'autodeterminació. I la darrera, presentada també per l'Equip de Govern, mostra el seu suport als treballadors públics i en contra de l'obligatorietat de l'augment de la jornada de treball i la supressió de la paga extraordinària de Nadal adoptades pel Govern central. 

El Ple, que comença a les 7 de la tarda a la sala de sessions, finalitzarà amb els precs i preguntes dels regidors i regidores de la corporació i del públic assistent.

Recordem que, des del mes de setembre, el Ple és a l'abast de tothom ja que  l'àudio de les sessions plenàries es pot escoltar a Internet perquè qualsevol persona interessada el pugui consultar. El nou aplicatiu web permet -l'endemà dela seva celebració- poder escoltar, enviar i/o compartir a les xarxes socials la sessió íntegre o bé el punt de l'ordre del dia que interessi. L'accés directe a l'àudio dels plens municipals es troba a santjust.cat/ple

 

20121025_Ordre_del_dia_PLE.pdf