Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L'Ajuntament de #SantJust signa un acord amb la Generalitat i el Ministeri de Foment per finançar habitatges públics de lloguer

L’Ajuntament de Sant Just Desvern, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Foment signen un acord bilateral de finançament en el marc del Pla Estatal de l’Habitatge.

Amb aquest acord, el Ministeri de Foment ajudarà a finançar els 20 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer del carrer Comte Vilardaga, 172 (barri de Mas Lluí), que l'empresa municipal Promunsa va adjudicar mitjançant convocatòria pública de concurs el mes de juny passat.

La Generalitat i el Ministeri de Foment contribuiran amb 193.183 euros cadascun, el que representa un 15,76% de la inversió total del projecte. L’Ajuntament de Sant Just Desvern assumirà el 85,24% restant.

Aquesta és una de les promocions de lloguer públic que l'Ajuntament executa amb la finalitat d'oferir a les famílies preus més baixos que els de mercat privat del lloguer i la venda de l'habitatge. 

Sant Just Desvern és un dels 5 municipis que ofereix més habitatge públic a Catalunya. 1.200 famílies viuen en habitatge de promoció pública construit per l'empresa municipal Promunsa.