Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Comença el procés per renovar el sector mares i pares dels Consells Escolars de Centres #santjust

Acaba d'iniciar-se el procés que culminarà amb la renovació en el sector pares i mares dels consells escolars, que és el màxim òrgan col·lectiu de decisió i participació de tota la comunitat escolar en el Govern de Centre. Hi estan representats el professorat, el personal d'administració, els pares i mares, l'AFA i l'Ajuntament. 

Calendari

-Presentació candidatures: Del 5 a 16 de novembre

-Publicació candidatures: 20 de novembre

-Elecció de pares i mares: 

           Escola Canigó i Escola Montserrat: dimecres dia 28 de novembre  de 2018

           Escola Montseny: dijous dia  29 de novembre

-Constitució del Consell Escolar resultant: Abans del 21 de desembre

Més informació a les webs i telèfons de les escoles a santjust.cat