Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Sessió participativa de #santjust i #esplugues per regular els usos del parc de Collserola

Sant Just Desvern acollirà dimarts 27 de novembre, a les 18h a l’Ajuntament, una de les sessions presencials en el marc del procés de participació ciutadana que es va obrir un cop aprovat el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat). Va ser aprovat al juliol pel Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i ara està en fase d’informació i al·legacions. S’han anat convocant sessions informatives sectorials a tots els àmbits del parc i tots els municipis. Amb l’objectiu d’explicar el document i recollir propostes i suggeriments de persones i entitats implicades directament amb el parc o que són usuàries, es convoca aquesta sessió de participació on hi seran també entitats d’Esplugues de Llobregat.

Amb el PEPNat s’ha volgut dotar al parc d’un instrument urbanístic i mediambiental d’ordenació i regulació dels usos. És un projecte que s’ha treballat en comissions i ponències amb la participació de la Generalitat de Catalunya, AMB, el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (CPNSC), la Diputació de Barcelona i els 9 ajuntaments que formen part del parc, Sant Just Desvern entre ells.

El PEPNat és el document que ordena i regula quin ús se li dóna, les activitats econòmiques (restaurants, petites empreses ...), dels habitatges, de les masies, les infrastructures, els equipaments,  les activitats agropecuàries, els camins... la conservació i millora del patrimoni natural i dels valors geològics, biològics, ecològics, paisatgístics, etnològics, agrícoles i culturals d'aquest espai natural.

Defineix també un nou model d’ús públic i social que es constitueix per potenciar un oci responsable sense que els valors naturals del parc es vegin malmesos.