Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Les Ordenances Fiscals de #santjust pel 2013 congelen l'IBI i preveuen bonificacions socials per aquest impost

 

Ahir dijous, 25 d'octubre, es va aprovar, inicialment la imposició de tributs i modificació de les seves ordenances fiscals i de les ordenances reguladores dels preus públics de l'Ajuntament per l'any 2013, amb els vots a favor de l'Equip de Govern -PSC, ICV i Junts per Sant Just- i en contra de CiU, PP i Via Democràtica. 

Les ordenances proposades per l’any vinent, tenint en compte l’actual situació de crisi econòmica que viu el país, preveuen increments menors a altres anys, congelar o inclús reduir en alguns casos algunes taxes.

Pel que fa a l'IBI, Impost de Béns Immobles, es congela, per la qual cosa no s'augmenta ni l'IPC de 2013. S’estableix una millora en la bonificació per a famílies nombroses i polítiques de subvenció a famílies monoparentals, a persones vídues majors de 65 anys i a famílies nombroses llogateres a les que se li repercuteixi l’IBI per part de la propietat. D'altra banda, però, s'eliminarà, com a la majoria de municipis, la bonificació de l'1,5% dels impostos que fins ara gaudien les famílies que tenien domiciliats els rebuts.

Aquestes ordenances també inclouen que en els casos de dació en pagament qui asumirà la plusvàlua no seran les persones deudores de la hipoteca sinó l'entitat bancària que adquireixi l'habitatge. 

En general, les taxes s'incrementen l'IPC (3,5%), amb la finalitat d'anar-les adequant progressivament al cost dels serveis. Enguany, es crea una nova taxa pel servei de clavegueram, que anirà inclosa al rebut de l'aigua i que suposarà entre 6 i 26€ anuals en funció del consum realitzat.

Podeu escoltar íntegrament el punt de l'ordre del dia referent a les Ordenances al servei de plens online de l'apartat novetats de santjust.cat