Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

#SantJust disposa d'un Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic per al període 2019-2028

El Ple Municipal del mes de novembre va aprovar el Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic (PLACC) per al període 2019-2028, amb l’objectiu d’augmentar la capacitat adaptativa del municipi al canvi climàtic sota premisses de sostenibilitat social, ambiental i econòmica.

El document inclou una diagnosi del municipi, una caracterització climàtica i un anàlisi de les tendències i projeccions climàtiques del municipi. A Sant Just, s’han detectat 26 riscos potencials associats a la reducció de la precipitació anual, la intensificació dels períodes de pluges intenses i l’augment de la temperatura. Alguns dels riscos concrets són l'escassetat d'aigua, la desertització del sòl, l'increment de les inundacions i els canvis en les pautes de consum energètic com a conseqüència de l'increment de la temperatura.

Tenint en compte la caracterització sectorial de Sant Just Desvern, s’han identificat els següents àmbits prioritaris d’actuació:

  1. Transport i mobilitat
  2. Energia
  3. Aigua (l’aigua com a recurs)
  4. Residus
  5. Medi natural i biodiversitat
  6. Salut i benestar social
  7. Protecció civil i emergències
  8. Xarxa hidrològica (rius, rieres, aqüífers, etc.)
  9. Urbanisme

Aquest pla forma part de l’adhesió de l’Ajuntament als objectius de la Unió Europea per l’any 2030 i el compromís de reduir les emissions de CO2 en més del 40% abans del 2030.

D'altra banda, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic impulsa el Programa d’Acords Voluntaris per a la reducció d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH). Aquest programa va dirigit a les organitzacions, empreses o entitats de l’administració que voluntàriament vulguin contribuir a la reducció de les emissions de gasos i alhora vulguin donar visibilitat als seus esforços de millora de la competitivitat i respecte a l’entorn, a través de l’aval d’un procediment rigorós.