Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L'Equip de Govern de #santjust renuncia a la paga de Nadal en solidaritat amb els treballadors i treballadores de l'Ajuntament

Els regidors i regidores de l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Sant Just Desvern (PSC, ICV i Junts x Sant Just) van presentar ahir una moció, en el Ple municipal, per mostrar el seu suport als treballadors públics i en contra de l'obligatorietat de l'augment de la jornada de treball i la supressió de la paga extraordinària de Nadal adoptades pel Govern central. 

La moció acordada ahir rebutja la decisió del govern del Partit Popular i demana als serveis competents de l'Ajuntament que, dins de l’actual marc normatiu i amb total respecte amb la legalitat vigent busquin les fórmules, arribant als pactes necessaris amb la representació local dels treballadors i les treballadores, per minimitzar l’impacte sobre la capacitat adquisitiva dels treballadors i treballadores de les mesures dictades pel govern central.

En solidaritat amb els treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Sant Just Desvern que des de l'1 de juliol treballen 30 minuts més cada dia i que aquest Nadal deixaran de percebre la paga extraordinària, tal i com regula la Disposició Addicional 71a de la Llei 2/2012 de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2012 aprovada pel Partit Popular, els regidors i regidores de l'Equip de Govern van renunciar, ahir al vespre, a percebre la seva paga de Nadal; diners que, tal i com va demanar el representant del Comitè Conjunt, hi ha la intenció de destinar-los a finalitats socials.

Aquesta paga extraordinària és una part del sou brut anual que perceben els regidors i regidores de l'Ajuntament per exercir la seva funció política a l'administració local, segons la seva dedicació. Un sou brut anual que després de reduir-se al 2009, el de l'alcalde un 8% i el de la resta de regidors/res un 6%, s'ha mantingut congelat els exercicis posteriors.

___________________________________

S'adjunta quadre de retribucions anuals brutes dels regidors i regidores amb responsabilitat política en el Govern Municipal