Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

S'obre el termini de sol·licitud dels ajuts per a l’adequació d’habitatges del Consorci Metropolità #SantJust

El Consorci Metropolità de l'Habitatge va obrir dilluns la convocatòria d’ajuts per a l’adequació d’habitatges corresponent al Programa d’Habitabilitat 2018. L'objectiu del programa és oferir subvencions a fons perdut per a actuacions d'adequació i obtenció de l'habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars de l'àrea metropolitana de Barcelona.

S’hi poden acollir les persones propietàries d’habitatges construïts abans de 1996, de titularitat privada i que constitueixin el domicili habitual i permanent de les persones propietàries o arrendatàries. En el cas d’habitatges buits, es poden acollir als ajuts sempre que s’incorporin a la Borsa de lloguer municipal i comarcal.

Les accions subvencionables són:

  • Actuacions destinades a assolir les condicions mínimes d’habitabilitat legalment exigides.
  • Actuacions d’adaptació a la normativa de les instal·lacions individuals de l’habitatge: xarxa elèctrica, xarxa d’aigua, xarxa de gas canalitzat, telecomunicacions, sanejament, etc. També es considerarà subvencionable la instal·lació de punts de càrrega per a vehicles elèctrics.
  • Millores energètiques i de sostenibilitat, com ara l’aïllament de l’habitatge, la incorporació de proteccions solars en les obertures, el canvi de tancaments i la substitució dels sistemes d’il·luminació.
  • Actuacions d’adaptació de la mobilitat de l’habitatge, com ara la instal·lació d’aparells elevadors, la substitució de la banyera per plat de dutxa i l’adequació de portes, passadissos, habitacions, cambres higièniques, cuines o d’altres.

La quantia màxima de la subvenció és de 3.000 euros i no podrà superar el 40% del pressupost subvencionable. En cas que l’habitatge s’incorpori a la Borsa local de lloguer, la quantia màxima ascendirà fins a 6.000 euros.

La sol·licitud per formar part de la convocatòria es pot presentar fins el 31 d’octubre de 2019 i la documentació s’ha de lliurar abans del 31 de desembre de 2019. L’admissió de sol·licituds es pot tancar abans que acabi el termini si la dotació pressupostària s’esgota.

Per a més informació, podeu consultar el web del Consorci Metropolità de l'Habitatge o el Punt d’Informació d’Habitatge de l’Ajuntament de Sant Just Desvern.