Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Les persones usuàries de l’OAC fan una valoració positiva del servei #SantJust

Entre el 10 i el 14 de desembre es va dur a terme una enquesta a les persones usuàries de l’Oficina d’Atenció Ciutadana per tal de conèixer el seu grau de satisfacció amb aquest servei ofert per l’Ajuntament. La valoració ha estat molt positiva en els quatre aspectes examinats: eficàcia, temps d’espera, tracte del personal i espai.

El 100% de les persones que han contestat l’enquesta asseguren que la informació rebuda ha estat útil i entenedora, el 95% afirma que la tramitació realitzada ha estat eficaç i el 70% ha pogut concloure la gestió. Pel que fa al temps d’espera, el 99% de les persones han estat ateses en menys de 15 minuts i el 93%, en menys de 5 minuts. D’altra banda, el 99% afirma que el tracte rebut ha estat amable i el 96,5% considera que l’espai de l’OAC és correcte i adequat.

Els resultats de l’enquesta també indiquen que els tipus de tràmit més habituals són les gestions relacionades amb el padró (31%), les gestions de registre i altres (16%) i les gestions relacionades amb els Serveis Socials (15%). Respecte l’any 2017, ha incrementat el percentatge de tràmits realitzats a títol individual (81%) i han disminuït els tràmits per a empreses o entitats (19%), en bona part perquè moltes d’aquestes gestions es poden dur a terme de forma telemàtica.

Segons les persones usuàries, l’aspecte més important a tenir en compte l’hora de realitzar un tràmit és el tracte personal, seguit de la informació rebuda i la resolució de la petició. El canal de comunicació de l’Ajuntament més utilitzat per les persones usuàries de l’OAC és el lloc web, amb un 37% del total de persones enquestades.