Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Les sol·licituds per als habitatges socials de #santjust es poden presentar del 5 al 27 de novembre a Promunsa

En el Ple del mes d'octubre es van aprovar, per unanimitat de tots els grups polítics, les bases per a l'adjudicació de tres habitatges de lloguer per a persones en risc d'exclusió social. Aquests habitatges socials són una de les mesures impulsades per la regidoria de Serveis Socials per reforçar la xarxa de suport a les famílies amb una situació socioeconòmica més fràgil. 

L'Ajuntament i l'empresa pública de l'habitatge, Promunsa, van signar al juliol un conveni mitjançant el qual l'Ajuntament disposarà de 6 habitatges que es destinaran a intentar pal·liar situacions de possible exclusió oferint habitatges a un cost accessible de lloguer mitjançant la subvenció de part del cost. 

L’Ajuntament subvencionarà part del lloguer de l’habitatge durant els primers 3 anys. Primer, pagarà el 80%, després el 50% i el tercer any un 30%. Els dos anys restants de contracte el preu ja serà del 100%, confiant en què el nucli familiar ja hagi aconseguit millorar la seva situació econòmica. Els pisos són de diferents tipologies en funció del nombre de membres del nucli familiar i es primaran aquelles famílies amb menors a càrrec (principalment monoparentals i nombroses).

Per l’Ajuntament, aquesta iniciativa té un cost anual de 37 mil euros, dels quals 10.000 provenen de la Fundació La Caixa. Aquests diners s’han d’afegir als que ja s’estan destinant per ajudes puntuals de famílies que durant uns mesos no han pogut pagar factures, com poden ser les de la llum o l’aigua, o bé cobrir les beques menjador o altres accions de la cartera de serveis socials. 

Les bases -que es podran consultar a la web de Promunsa, a partir del proper dilluns dia 5 de novembre- estableixen les condicions i requisits per a l'adjudicació del 3 dels 6 habitatges. Les sol·licituds es podran presentar fins al 27 de novembre a Promunsa. 

Al llarg de 2013 es procedirà a obrir novament convocatòria per als altres tres habitatges.