Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Pla Estratègic d'Equipaments i l'APP per pagar l'ús de zones blaves, temes del Ple de febrer de #santjust

En el Ple del mes de febrer, es donarà compte del Pla Estratègic d'Equipaments de Sant Just Desvern. Aquest document fa un anàlisi de la xarxa d’equipaments actual, així com del planejament vigent per definir les necessitats a cobrir en el període de planificació (2018-2028), i proposar les actuacions a realitzar a diferents terminis per adequar o millorar les dotacions existents i/o crear-ne de noves. El Pla, elaborat per la Diputació de Barcelona, és una eina per poder adoptar les decisions de futur en matèria d’equipaments al municipi.

També se sotmetrà a votació l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Just Desvern per a la implantació de la Plataforma metropolitana d'aparcament, la qual permetrà gestionar i abonar les taxes per fer ús dels espais públics regulats per l’estacionament dels vehicles dins del territori de l’Àrea Metropolitana de Barcelona mitjançant una aplicació mòbil. D'aquesta manera, la població de Sant Just diposarà d'una app per fer els pagaments de la zona blava i verda, i pagar telemàticament el temps d'estacionament. 

En relació al preu del estacionament regulat es farà una modificació del Reglament corresponent per reduir el preu de l'aparcament municipal del Parc del Mil·lenari fixant-lo en 0,015€ per minut. D'aquesta manera es vol incentivar el seu ús per afavorir la compra a começos local i la incidència de les obres. 

L'aprovació del Reglament regulador de l'ús dels edificis dels centres educatius públics d'educació infantil i primària fora de l'horari escolar, de les bases de les bases del XXXI Concurs de prosa i poesia en català per a no professionals, i l'aprovació de la signatura del "Pacte contra la segregació escolar a Catalunya: Un compromís per a l'èxit educatiu" en col·laboració amb el Síndic de Greuges són altres temes de l'ordre del dia del Ple de febrer. 

D'altra banda, també es tractaran diferents temes de l'àrea de Serveis Generals relacionats amb la modificació singular de diferents llocs de treball per tal d'adaptar-los a les necessitats actuals. 

Pel que fa a les mocions, els grups municipals de Govern (PSC, ERC i Movem Sant Just) han presentat una per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones. 

La sessió és pública i està convocada dijous 28 de febrer, a les 7 del vespre, a la sala de sessions de l’Ajuntament.

Podeu consultar l'ordre del dia a santjust.cat