Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L'Ajuntament obre un nou procediment per gestionar els Cursos Municipals d'Arts Plàstiques

L’empresa guanyadora del concurs públic per gestionar els Cursos Municipals d'Arts Plàstiques -la societat cooperativa LaFundició- ha presentat la renúncia al contracte, en data 25 d'octubre.

Aquesta decisió comporta que el concurs hagi quedat desert, per la qual cosa l'Ajuntament ha començat a treballar per obrir un nou procediment, més àgil que l'anterior, tal i com preveu el text refós de la Llei de Contractes de l'any 2011. Aquesta nova fòrmula, que es pot fer servir ara perquè el concurs ha quedat desert, permet a l'administració convidar 3 empreses, entre les quals es convidarà la creada pel professorat que impartia els cursos a Can Ginestar -Gaudint Creanart.

Tot això, tal i com s'ha comunicat per carta a l'alumnat inscrit als cursos, fa que l'inici dels Cursos Municipals d'Arts Plàstiques s'ajorni fins que quedi resolt el nou procediment, que es preveu que serà cap al mes de desembre.