Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Publicada la Memòria de Gestió Municipal 2015-2019 de #santjust

Ja es pot veure a santjust.cat la Memòria de Gestió Municipal 2015-2019 de Sant Just Desvern. És una publicació estructurada en dos apartats -Persones i Territori- que recull les actuacions i projectes duts a terme en aquests quatre anys. També hi ha la valoració del mandat de tots els partits polítics amb representació al Plenari, així com una presentació de l'Equip de Govern. 

La publicació, que s'està repartint aquests dies a totes les llars del municipi, és un exercici de responsabilitat per retre comptes a la ciutadania del que s'ha fet durant els 4 últims anys de gestió municipal. D'acord amb la llei Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els càrrecs públics han de retre comptes per les actuacions pròpies i dels òrgans que dirigeixen.

memoriaokBR.pdf