Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple de febrer de #santjust aprova millores en #mobilitat i dona suport a la #vagafeminista del #8M2019

El Ple del mes de febrer va donar compte del Pla Estratègic d'Equipaments de Sant Just Desvern. El document, elaborat per la Diputació de Barcelona, és una eina tècnica per poder adoptar les decisions de futur en matèria d’equipaments al municipi. El Pla contempla les previsions de creixement del municipi, els equipaments existens i les necessitats futures per a la població. 

El conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Just Desvern per a la implantació de la Plataforma metropolitana d'aparcament s'ha aprovat amb els vots a favor de l'Equip de Govern, Ciutadans i PP, i l'abstenció del PDeCAT. La plataforma permetrà diposar d'una app perquè la ciutadania faci els pagaments de la zona blava i verda, i pagar telemàticament el temps d'estacionament. 

En relació al preu del estacionament regulat s'ha aprovat, amb els vots a favor de l'Equip de Govern i l'absenció de PDeCAT, Ciutadans i PP, una modificació del Reglament corresponent per reduir el preu de l'aparcament municipal del Parc del Mil·lenari fixant-lo en 0,015€ per minut. D'aquesta manera es vol incentivar el seu ús per afavorir la compra a começos local i la incidència de les obres. 

El Document únic de Protecció Civil (DUPROCIM) s'ha aprovat per unanimitat de tots els grups polítics amb representació al consistori, amb l'objectiu d'incloure tots els riscos en un únic document per facilitar i fer més àgil l’elaboració i tramitació del pla d’emergència del municipi.

També s'ha aprovat per unanimitat el Reglament regulador de l'ús dels edificis dels centres educatius públics d'educació infantil i primària fora de l'horari escolar. Així, l’ús social dels centres públics quedarà supeditat a l’horari entre la finalització de l’activitat del centre escolar i fins a l’horari màxim de les 22 h, no interferint, impedint o dificultant les activitats ordinàries dels centres.

Les bases de les bases del XXXI Concurs de prosa i poesia en català per a no professionals es van aprovar amb el suport de tots els grups polítics. Els objectius d'aquests guardons són potenciar l’ús del català escrit en infants, joves i persones adultes. Poden participar totes aquelles persones majors de 9 anys que ho desitgin i hi ha quatre categories (de 9 a 11 anys, de 12 a 14 anys, de 15 a 17 i majors de 18 anys). El termini màxim per presentar les obres és el 18 de març. 

Tot i l'abstenció del PP i el vot en contra de Ciutadans, va aprovar-se  l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Just Desvern al “Pacte contra la segregació escolar a Catalunya: un compromís per a l’èxit educatiu” juntament amb el Síndic de Greuges i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Des de gener de 2017, el Síndic de Greuges ha promogut un procés de treball, que ha comptat amb la participació, entre d'altres, de les entitats municipalistes, per elaborar un document que contingui propostes d'actuacions concretes, clares i viables, fonamentalment a desenvolupar per part del Departament d'Educació, amb l'aprofitament dels marges d'actuació disponibles i que estableixi un mètode de treball posterior per fer el seguiment i l'avaluació de la implementació de les diferents actuacions previstes. 

D'altra banda, es van tractar diferents temes de l'àrea de Serveis Generals relacionats amb la modificació singular de diferents llocs de treball per tal d'adaptar-los a les necessitats actuals. 

Pel que fa a les mocions, la presentada pels grups municipals de Govern (PSC, ERC i Movem Sant Just) per la commemoració del Dia Internacional de les Dones es va aprovar per unanimitat. A través d'aquesta moció l’Ajuntament de Sant Just Desvern manifesta el seu compromís per continuar treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb el Consell Municipal de les Dones, les entitats de dones del municipi i rebutjant qualsevol tipus de discriminació i violència. Continuarà treballant per preservar la declaració de Municipi Feminista i donant compliment als compromisos assolits en el ple de novembre de 2018; i amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial, la promoció de dones als càrrecs de decisió, la formació del personal en matèria d’igualtat i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. Així com continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci. I, entre altres accions, donar també suport a la iniciativa de la Vaga Internacional de Dones realitzada per les feministes de diferents països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment Feminista.

Podeu escoltar l'àudio dels diferents punts a l'apartat plens online de santjust.cat