Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El servei de cita prèvia de #santjust.cat s'amplia i Gestió Tributària el posa en marxa

D'ara en endavant, els canvis de domicili i altes al padró municipal d'habitants s'han de realitzar a través del servei de cita prèvia de l'Ajuntament de Sant Just Desvern a la web santjust.cat. Aquest servei permet a les persones interessades sol·licitar hores i dies concrets per ser ateses d'una forma més personalitzada. Altres cites que es poden demanar són amb personal tècnic especialitzat com l'enginyer/a, o l'aparellador/a, però també per serveis concrets com mediació de l'habitatge, orientació jurídica, suport psicològic per a dones i borsa de treball, entre d'altres.

Recordem que l'Ajuntament també disposa de Xatbot, un servei d'atenció robotitzat per comunicar-se amb la ciutadania a través del facebook Messenger o el wid-get en el web santjust.cat, la qual cosa facilita la gestió de les cites prèvies i dels volants d'empadronament. El passat mes d'octubre, el Xatbot va rebre un premi internacional a l'Oracle Open World 2018 per ser un dels tres millors projectes innovadors del sector públic. 

D'altra banda, l'Organisme de Gestió Tributària acaba d'estrenar el nou servei de cita prèvia a tota la seva xarxa d'oficines per a la majoria de tràmits i consultes que habitualment requereixen la ciutadania i altres ens públics. Aquest servei s'implanta ara que ja es possible realitzar la majoria de tràmits des de la Seu electrònica d'aquest organisme, la qual cosa permet que la ciutadania no s'hagi de traslladar a les oficines, podent fer qualsevol tràmit de manera electrònica a qualsevol hora tots els dies de l'any.