Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple aprova per unanimitat el Pla Municipal d’acollida a persones refugiades i migrades #SantJust

El Ple Municipal ordinari, celebrat el 28 de març, va aprovar per unanimitat el Pla Municipal d’acollida a persones refugiades i migrades de l’Ajuntament. Aquest document, que recull el conjunt de directrius que articulen les polítiques d’acollida del nostre municipi, pretén generar la possibilitat d’acollir persones demandants de protecció internacional o asil a Catalunya i alhora desenvolupar els instruments, els mecanismes i els processos perquè el procés d’acollida sigui pacífic i enriquidor per a la ciutadania i el municipi. El Pla defineix dos grans grups d’actuacions: intervenció a les actuacions que van dirigides a les persones demandants de protecció internacional o asil i accions de sensibilització adreçades a la ciutadania santjustenca.

A la sessió plenària també es va aprovar inicialment el Reglament sobre l’ús d’una comunicació no sexista. El document, aprovat per unanimitat, es basa en la guia realitzada per l’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació, del qual en forma part Sant Just Desvern, i té l’objectiu d’avançar cap a l’equitat de gènere. Això suposa reforçar les mesures i els mecanismes concrets per aconseguir evitar l’androcentrisme i eradicar el sexisme en l’àmbit de la comunicació social.

L’aprovació del conveni entre el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i els ajuntaments de la comarca va ser un altre dels punts aprovats per unanimitat. L’objectiu del document és adaptar-se a la normativa legal vigent i seguir impulsant el fons comarcal per a la desplegar el Pla Estratègic Turístic Comarcal, centrat en la millora de l'experiència turística. Sant Just aporta 8.000 euros al Consorci.

En l’àrea de planificació territorial, habitatge i medi ambient, es va votar provisionalment la Modificació puntual del PGM a l’espai ubicat entre la carretera Reial, l’avinguda de la Riera i el carrer Blasco de Garay, que converteix en residencial aquesta zona on s’ubicarà el sostre edificable corresponent al conveni de la Vall. Es destinen a habitatge 57.000 metres quadrats, i es fa una forta aposta pel lloguer. Aquest punt va comptar amb els suports dels grups de govern (PSC, ERC i Movem Sant Just) i el PP, i les abstencions de Ciutadans i PDeCAT.

D’altra banda, es va aprovar la modificació de l'Ordenança Municipal de Trànsit i Circulació Vial de Sant Just Desvern i dels seus annexos. La principal motivació de l’actualització és regular els nous estacionaments PARK & RIDE. L’actualització de l’ordenança, també inclou la regulació de l’estacionament de motocicletes i ciclomotors en voreres i s’adapta a les necessitats d’ordenament del trànsit amb la implantació de nous usos i les modificacions de determinades sancions.

La sessió plenària també va aprovar set punts referents a la declaració d’especial interès o utilitat municipal de diversos immobles de Sant Just que poden beneficiar-se de bonificacions en l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, segons el cas. Tots aquests punts van comptar amb els vots favorables dels grups de govern (PSC, ERC i Movem Sant Just) i l’abstenció de l’oposició (PDeCAT, Ciutadans i PP).

Pel que fa a les mocions, els grups municipals de Govern (PSC, ERC i Movem Sant Just) n’han presentat una per lluitar contra la criminalització dels i les joves adolescents migrats sols i dotar econòmicament l'Estratègica catalana d'acollida i integració. El PDeCAT i Ciutadans també van donar suport a la moció i el PP s’hi va abstenir.

Els grups de govern (PSC, ERC i Movem Sant Just) van presentar una segona moció de suport a les resolucions del Consell de Consultiu de la Gent gran del Baix Llobregat i que expressa la voluntat d’iniciar les accions d’acompanyament que s’escaiguin per tal de donar-hi compliment. La moció es va aprovar per unanimitat.