Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El ple municipal del mes d’abril portarà a votació l’aprovació definitiva del Pla d’Acció Cultural #SantJust

Aquest dijous se celebra el ple ordinari corresponent al mes d’abril en què, com a punt més destacat de l’ordre del dia, es portarà a votació l’aprovació definitiva del Pla d’Acció Cultural, un instrument per promoure la reflexió, el debat i el desenvolupament d’estratègies i propostes per a l’acció cultural local.

Un altre dels punts destacats de la sessió és la votació sobre l’aprovació de les subvencions del programa “Contractació justa 2019” i la convocatòria dels ajuts. Es tracta d’un programa de continuïtat que té com a objectiu fomentar que les empreses locals contractin persones provinents de la borsa de treball municipal, i que destina 30.000 euros a la contractació local. Per gaudir d’aquest ajut, les contractacions s’han hagut de fer durant el període comprès entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019.

En l’apartat econòmic, se sotmetran a votació les modificacions de tres ordenances fiscals. En relació a les quotes de l’escola bressol municipal per al curs 2019-2020, les famílies amb més d’un fill o filla a l’escola bressol tindran un descompte d’un 20% de les quotes de tots els fills i filles, sempre que no tinguin una altra reducció de quota. Si la família assisteix a l’espai familiar o nadó amb més d’un fill o filla, tots els fills i filles gaudiran d’una reducció d’un 20% per cada infant. És la primera vegada que les bonificacions existents s’estenen als tres serveis: escolarització, menjador i acolliment.

D’altra banda, també es modifica la taxa per a la ocupació de la via pública per a carrers amb doble sentit de circulació i la bonificació de l’estacionament en zona blava de vehicles amb etiquetes Zero emissions i ECO amb pagament a través de l’aplicació mòbil.

En l’apartat de planificació territorial, habitatge i medi ambient, el ple votarà l’aprovació definitiva de l’ordenança que regula la circulació de bicicletes al Parc Natural de Collserola. També està previst que s’aprovi la modificació dels contractes de neteja viària i jardineria per incorporar-hi noves zones i carrers del municipi, i que es resolgui el recurs de reposició interposat per Tahler, SA contra l’acord de pròrroga forçosa de prestació de servei.

A la sessió també es donarà compte al Ple de l’informe anual de la intervenció municipal 2018 i es votaran diversos punts relacionats amb la modificació singular de diferents llocs de treball de l’Ajuntament.

El ple de l’Ajuntament tindrà lloc el dijous, 25 d’abril, a partir de les 19 h, a la sala de sessions de l’Ajuntament.