Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat signen un conveni que permet oferir habitatge públic al veïnat d'ambdós municipis

Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat uneixen esforços per mancomunar polítiques d'habitatge públic al barri de Mas Lluí. Amb aquesta voluntat, demà dimecres, a les 11 del matí a L'Espai de Mas Lluí, els alcaldes de Sant Just, Josep Perpinyà, i de Sant Feliu, Jordi San José, signaran un conveni de col·laboració que permetrà que el veïnat d'ambdós municipis puguin accedir als 54 habitatges de protecció oficial de règim general de venda que l'Empresa Municipal de l'Habitatge de Sant Just Desvern, Promunsa, construirà al c. Violeta Parra d'aquest sector. 

Aquesta edificació, projectada en terme de Sant Just Desvern, està geogràficament situada a tocar del barri de Mas Lluí de Sant Feliu de Llobregat, per lal qual cosa l’ajuntament de Sant Just Desvern vol cohessionar les relacions socials i territorials que el veïnat pugui establir amb Sant Feliu de Llobregat i oferir a Sant Feliu la possibilitat de difondre aquesta promoció pública d’habitatge entre la seva ciutadania. Aquest compromís es tradueix a les bases que regulen l'adjudicació amb un criteri preferencial per a la  ciutadania que resideixi o hagi residit a Sant Just durant un període mínim d’ 1 any de forma continuada, o treballin al municipi des de fa 2 anys; i per al veïnat que resideixi o hagi residit  a Sant Feliu de Llobregat durant un període mínim de 3 anys, de forma continuada, acreditat per empadronament de forma efectiva i comprovable. 

Per la seva banda, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat es compromet amb el conveni a difondre les bases d’adjudicació en el seu terme municipal, a través dels seus mitjans de  comunicació.

--------------- ----------------- 

Signatura pública del conveni davant dels mitjans

Dimecres, 7 de novembre, a les 11 h

L'Espai de Mas Lluí

c. Rosa de Luxemburg, 14