Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple de #santjust de maig votarà mesures de prevenció contra incendis forestals a #parcncollserola

Aquest dijous se celebra el ple ordinari corresponent al mes de maig. En l’apartat de planificació territorial, habitatge i medi ambient, el ple votarà l’aprovació de la delimitació de les franges exteriors de protecció contra incendis forestals i document d'acompanyament -una mesura de planificació per garantir suficientment la prevenció dels incendis forestals que es puguin declarar al Parc Natural de la Serra de Collserola que llinda parcialment amb Sant Just Desvern. I la revisio del cànon en metàl·lic per la concessió demanial de l'ús i aprofitament de la parcel·la que ocupa la residència Vitalia. Tanmateix, se sotmetrà a votació la modificació del contracte de servei de l'arbrat, jardineria, zones verdes, sauló, neteja i reg, així com el subministrament de plantes, arbres i material relacionat amb les tasques de manteniment. 

Pel que fa a l'apartat d'Alcaldia Presidència i de Serveis Geenerals, Economia i Sostenibilitat, es portarà a votació subministrar dos vehicles en la modalitat de lloguer financer (rènting) per a la brigada municipal, a través de l'acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya del Consorci Català per al desenvolupament local. Se substituiran dues furgonetes de la brigada, una d'elles serà 100% elèctrica i l'altra de nova generació de combustió. Així com el trasllat d'una partida habilitada per a la rehabilitació d'una barraca de vinya a Collserola per destinar-la a recuperació del patrimoni rural de Sant Just i altres construccions singulars, així com tres punts d'obres en finques privades. 

A la sessió també es  votaran diversos punts relacionats amb la modificació singular de diferents llocs de treball de l’Ajuntament.

A la sessió també es donarà compte de la informació econòmica periòdica que es remet al Ministeri. 

El ple de l’Ajuntament tindrà lloc el dijous, 30 de maig, a partir de les 19 h, a la sala de sessions de l’Ajuntament. Podeu consultar l'ordre del dia a santjust.cat