Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Avui se celebra un ple extraordinari en què es donarà compte del cartipàs 2019-23 #SantJust

Avui, dilluns 1 de juliol, tindrà lloc un ple extraordinari en què l’alcalde donarà compte del cartipàs 2019-23, donant inici de forma oficial al nou mandat 2019-23. En aquesta sessió s'anunciarà el nomenament del regidorat i les tinences d’alcaldia i la constitució i les atribucions de la junta de govern local. D’altra banda, també es donarà compte de la constitució dels grups municipals de l’Ajuntament de Sant Just Desvern.

Altres punts de l’ordre del dia de la sessió plenària fan referència a la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple Municipal i de la Junta de Govern Local, la composició de les comissions informatives, el nomenament de les persones que representaran l’Ajuntament en òrgans col·legiats externs, les dedicacions i les retribucions dels regidors i regidores de la Corporació, les aportacions als grups polítics municipals i la determinació, característiques i retribució del personal eventual. En tractar-se d’un ple extraordinari, no hi haurà mocions ni torn de precs i preguntes.

La sessió començarà a les 19 h a la Sala de Plens i es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de l’Ajuntament. Podeu consultar l'ordre del dia del ple a través d'aquest enllaç.

D'altra banda, avui també se celebraran dues Juntes Generals Extraordinàries de PROMUNSA. En aquestes sessions està previst que s'elegeixin les noves persones membres del Consell d’Administració de la societat, es nomenin els càrrecs de presidència i vicepresidència del Consell d’Administració i es nomeni la gerència de PROMUNSA.