Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L’alcalde dona compte del cartipàs 2019-23 al ple extraordinari de l’1 de juliol #SantJust

Ahir, 1 de juliol, es va celebrar un ple municipal extraordinari, el primer després de la constitució de la Corporació Municipal. A la sessió, l’alcalde de Sant Just Desvern, Josep Perpinyà, va donar compte del nou cartipàs per al mandat 2019-23, en què es defineix l’estructura organitzativa de l’Ajuntament, les tinences d’alcaldia i les regidories, així com les persones que n’assumiran la responsabilitat. L’alcalde també va donar compte de la constitució dels sis grups municipals de l’Ajuntament de Sant Just Desvern (PSC, JuntsxCAT-PAR, ERC, MSJ-ECG, C’s i CUP-AMUNT).

D’altra banda, el ple municipal va aprovar diversos punts de l’ordre del dia referents a la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple Municipal i de la Junta de Govern Local, la composició de les comissions informatives permanents, el nomenament de les persones que representaran l’Ajuntament en òrgans col·legiats externs, les dedicacions i les retribucions dels regidors i regidores de la Corporació, les aportacions als grups polítics municipals i la determinació, característiques i retribució d’un dels dos llocs de treball de personal eventual.

Podeu consultar les atribucions de tota la Corporació i les retribucions a santjust.cat.

El ple municipal extraordinari de l’1 de juliol es pot veure a través del canal de YouTube de l’Ajuntament.

Cartipas_2019-23.pdf