Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

#SantJust ja disposa del pla de protecció civil municipal (DUPROCIM)

La Comissió Permanent de Protecció Civil de Catalunya va aprovar el 29 de juny el pla de protecció civil municipal (DUPROCIM) de Sant Just Desvern. Es tracta del document que estableix el marc orgànic i funcional previst per al municipi amb l’objectiu de prevenir i controlar riscos i donar resposta a situacions d’emergència al municipi.

El DUPROCIM de Sant Just Desvern inclou els següents tipus de riscos: territorials bàsics, incendis, inundacions, nevades, químics, sismes, transport de mercaderies perilloses i ventades. D’altra banda, també s’ha inclòs els risc per atac terrorista i el procediment d’actuació en cas de contaminació atmosfèrica.

L’aprovació del DUPROCIM per part de la Comissió Permanent de Protecció Civil de Catalunya és l’últim tràmit per tal de posar en funcionament el pla de protecció civil municipal, que va ser aprovat per unanimitat al ple del mes de febrer de 2019.