Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple de #santjust té previst aprovar un nou reglament del Consell Municipal d'Educació per fomentar el treball en xarxa

Aquest dijous se celebra el ple ordinari corresponent al mes de juliol. En l'apartat de Serveis a la Persona, està previst aprovar inicialment el reglament d'organització i funcionament del Consell Municipal d'Educació de Sant Just Desvern, que s'ha treballat en el marc de l'actual Consell Escolar. El primer reglament és de l'any 1986 i, des d'aleshores, s'han produït canvis importants del context socioeducatiu. Amb el nou reglament, la voluntat de l'Ajuntament és incorporar els nous agents sòcio-educatius de la ciutat en el sí del consell educatiu municipal, reconèixer la seva acció i aportacions, dinamitzar i fomentar la intervenció i la participació social i comunitària, així com la col·laboració i el treball en xarxa entre els agents educatius de la ciutat, per la millora de la qualitat educativa i la consecució del model de ciutat educadora.

En l’apartat d'Alcaldia-Presidència i d'Economia i Sostenibilitat es determinaran les festes locals de l'any 2020 a Sant Just Desvern. La proposta és l'1 de juny (Pasqua) i 6 d'agost (Festa Major). També es sotmetran a votació les característiques i retribució del segon lloc de treball reservat a personal eventual de l'Ajuntament. 

Pel que fa a l'àrea de Política Territorial, Habitatge i Medi Ambient, el Ple haurà de votar l'aprovació de la constitució de la ponència d'avaluació ambiental municipal, la qual facilitarà la resolució de llicències ambientals. És l'òrgan tècnic que avalua els expedients de llicència ambiental a la que estan sotmeses les empreses. L'objectiu és optimitzar el procediment administratiu perquè la resolució sigui més ràpida. 

Altres punts de l'ordre del dia d'aquest apartat és la denominació de dos trams sorgits, fruit de la urbanització del sector de Torreblanca, amb els noms de carrer Rubió i Tudurí i carrer Bellaombra: i l'aprovació de la revisió de preus del contracte per a la gestió del Complex Esportiu Municipal La Bonaigua pel període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2019. 

En aquest Ple es presenten 5 mocions: Una conjunta de tots els grups municipals de la Corporació per rebutjar la violència masclista dels casos de violacions sexuals; dues d'ERC, una per reinstaurar la pancarta per la llibertat dels presos i preses al balcó de l'Ajuntament; i l'altra per la modificació del reglament d'ús de la piscina exterior de la Bonaigua. El grup municipal de la CUP i Movem presenten una per declarar l'estat d'emergència climàtica, JuntsxCA-AR una altra relativa a la prevenció d'incendis forestals. 

A l'apartat d'informació de l'alcadia, es donarà compte exprés al Ple del decret d’Alcaldia de data 26 de juny de 2019, de sol·licitud de suspensió d’execució dels efectes de la revocació de l’autorització del centre educatiu infantil TIC-TAC.

La sessió plenària se celebrarà dijous 25 de juliol, a partir de les 19h, a la Sala de Sessions de l'Ajuntament. Podeu consultar l'ordre del dia a santjust.cat