Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L’Ajuntament estudia possibles accions davant la carta d’Endesa que li reclama el pagament del 50% del rebut de la llum de famílies en situació de vulnerabilitat

La companyia elèctrica Endesa ha informat diversos ajuntaments catalans que han de fer-se càrrec del 50% del deute de famílies que no han pogut fer front al rebut del subministrament d’electricitat per trobar-se en situació de vulnerabilitat. A Sant Just, aquesta circumstància afecta 15 famílies i la part del deute que reclama Endesa ascendeix a prop de 7.650 euros. La carta indica que, en cas que no s’efectuï el pagament, Endesa es veurà obligada a “iniciar, a partir de l’1 d’octubre, els procediments de suspensió de subministraments establerts a la normativa”.

Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Sant Just Desvern està analitzant amb altres municipis, associacions municipalistes i la Diputació de Barcelona, donar una resposta institucional conjunta i decidida a exercir les accions que calguin per defensar els drets de ciutadans i ciutadanes que puguin resultar afectats per l’anunci de la companyia elèctrica.

D’aquesta manera, el consistori referma el seu compromís amb les famílies en situació de vulnerabilitat. En aquest sentit, l’Ajuntament ja ofereix diversos serveis, com la informació de descomptes de les empreses subministradores (i, en algun cas, la seva activació), l’orientació sobre elements a tenir en compte per tal de reduir el cost de les factures, l’elaboració d’informes socials de vulnerabilitat i, en situacions puntuals, l’atorgament d’ajuts econòmics per al pagament de factures impagades o que incloguin un avís de tall de subministrament.