Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L’Ajuntament cobreix provisionalment les restes de la Font de la Bonaigua mentre estudia diverses opcions perquè l’espai sigui visible #SantJust

Aquesta setmana s’ha dut a terme el procediment per protegir les restes constructives de la Font de la Bonaigua i tornar a cobrir provisionalment l’espai, que té una fondària de 4 metres. Les restes de la font han quedat protegides amb geotèxtil i l’espai s’ha tornat a cobrir amb terra per tal de garantir la seguretat. Paral·lelament, l’Ajuntament està estudiant les diferents opcions per mantenir visible aquest espai, del qual es conserva una part del mosaic ceràmic central, part de les escales i dos bancs.

Les excavacions de la Font de la Bonaigua es van dur a terme a finals del mes de juliol i van permetre la lozalització, documentació i aixecament planimètric de l'espai. Les actuacions es van culminar amb un acte de presentació al veïnat, en què diverses persones van explicar vivències i anècdotes relacionades amb aquest espai d’esbarjo entre les dècades de 1930 i 1970. La font havia quedat totalment soterrada quan es va construir la canalització de la Riera de Sant Just i, posteriorment, l’Institut, l’any 1979.