Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El ple de setembre votarà la proposta d’ordenances fiscals per al 2020, que inclou la congelació del tipus impositiu de l’IBI #SantJust

El ple del mes de setembre té previst sotmetre dijous a votació l’aprovació de la modificació de les ordenances fiscals i de preus públics per a l’exercici 2020.

La proposta inclou la congelació del tipus impositiu de l’IBI, que és el principal tribut local, juntament amb altres grans tributs com l'IAE, l'ICIO o l'impost de circulació. La resta quotes tributàries s'actualitzaran un 1,6%, d'acord amb la previsió de l'IPC per l'any vinent. Altres quotes que queden congelades afecten al sector econòmic, la taxa del cementiri, les plusvàlues i les que afecten a les llicènces d'activitat. Les ordenances fiscals que se sotmetran a votació inclouen noves bonificacions i millores i garanteixen la prestació de tots els serveis. Una de les més destacades és la bonificació de fins al 50% de la quota íntegra de l’IBI per als immobles que hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. 

També en matèria econòmica, el ple votarà la modificació pressupostària per destinar 1,05 milions d’euros de superàvit de 2018 a inversions financerament sostenibles de millora de la via pública i d’equipaments, 94.000 euros per inversió a via pública i recursos humans i 2,08 milions a amortitzar crèdit.

En l’apartat de serveis a la persona, està prevista l'aprovació de l'inici de la contractació de la prestació del Servei d'Ajuda a Domicili (SAD). És un contracte valorat en 3,4 milions d'euros atès que té una durada prevista de 2 anys més 1 de prórroga. L'empresa que guanyi la licitació haurà de prestar servei a més de 250 persones de Sant Just que tenen el servei de SAD al seu domicili ja sigui de caràcter personal (assistència a la llar per tenir higiene personal i cura personal, entre d'altres) o bé domèstic (neteja a domicili). Un altre punt destacat de l’ordre del dia és l’aprovació de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, amb l’objectiu d’actualitzar els criteris d’atorgament, les persones a qui van destinades i l’import dels ajuts a les entitats.

D'altra banda, es presenten al ple les següents mocions:

  • Moció del grup municipal de CUP-AMUNT sobre violència masclista a l'Institut públic de Sant Just Desvern.
  • Moció del grup municipal de CUP-AMUNT per la llibertat dels presos polítics i exiliats.
  • Moció dels grups municipals de MOVEM SANT JUST – EN COMÚ GUANYEM, PSC i ERC per a la defensa del refugi i l’acollida i de reconeixement a la tasca de les ONG que actuen al mediterrani.

La sessió plenària, oberta a la ciutadania, començarà a les 19 h a la sala de sessions de la Casa de la Vila i es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube i del canal de Twitter de l’Ajuntament.