Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El ple de setembre aprova la modificació d’ordenances fiscals per al 2020, que inclou la congelació del tipus impositiu de l’IBI #SantJust

Ahir es va celebrar el ple municipal ordinari corresponent al mes de setembre, en què es va aprovar la modificació de les ordenances fiscals i de preus públics per a l’exercici 2020, amb els vots favorables dels grups de govern (PSC i Movem), l’abstenció de JxCAT-PAR, ERC i C’s i els vots contraris de CUP-AMUNT.

La proposta inclou la congelació del tipus impositiu de l’IBI, juntament amb altres grans tributs com l'IAE, l'ICIO o l'impost de circulació. La resta de quotes tributàries s'actualitzaran un 1,6%, d'acord amb la previsió de l'IPC per a l'any vinent. Altres quotes que queden congelades afecten el sector econòmic, com la taxa del cementiri, les plusvàlues i les que afecten a les llicències d'activitat. Les ordenances fiscals també inclouen noves bonificacions, com la del 50% de la quota íntegra de l’IBI per als immobles que hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.

També en matèria econòmica, el ple va aprovar tres modificacions de crèdit, aprovades per majoria absoluta:

  • Una modificació de crèdit per destinar 1,05 milions d’euros de superàvit de l’exercici 2018 a inversions financerament sostenibles de millora de la via pública i d’equipaments.
  • Una modificació de crèdit per destinar 94.000 euros de romanent de tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació del pressupost 2018.
  • Una modificació de crèdit per destinar 2,08 milions d’euros de romanent de tresoreria a amortitzar crèdit.

En l’apartat de serveis a la persona, es va aprovar l'inici de la contractació de la prestació del Servei d'Ajuda a Domicili (SAD), amb vots favorables de tots els grups municipals, llevat de la CUP, que hi va votar en contra. Es tracta d’un contracte valorat en 3,4 milions d'euros, atès que té una durada prevista de 2 anys més 1 de pròrroga. L'empresa que guanyi la licitació haurà de prestar servei a més de 250 persones de Sant Just que tenen el servei de SAD al seu domicili ja sigui de caràcter personal (assistència a la llar per tenir higiene personal i cura personal, entre d'altres) o bé domèstic (neteja a domicili).

Un altre punt destacat de l’ordre del dia va ser l’aprovació de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, amb l’objectiu d’actualitzar els criteris d’atorgament, les persones a qui van destinades i l’import dels ajuts a les entitats. Aquest punt va comptar amb el suport del PSC, Movem, Erc i C’s i les abstencions de JxCAT-PAR i CUP-AMUNT.

D'altra banda, al ple es van presentar les següents mocions:

  • El grup municipal CUP-AMUNT va presentar una moció sobre violència masclista a l'Institut públic de Sant Just Desvern, que es va aprovar per unanimitat. Abans de la lectura de la moció, es va donar la paraula a dues alumnes de l'Institut, que ho havien sol·licitat prèviament per escrit.
  • El grup municipal CUP-AMUNT va presentar una moció per la llibertat dels presos polítics i exiliats, que es va rebutjar amb els vots contraris de PSC i C’s, l’abstenció de Movem i els vots favorables de JuntsxCAT-PAR, ERC i CUP-AMUNT.
  • Els grups municipals de MOVEM SANT JUST – EN COMÚ GUANYEM, PSC i ERC van presentar una moció en defensa del refugi i l’acollida i de reconeixement a la tasca de les ONG que actuen al Mediterrani, que va ser aprovada per unanimitat.
  • Els grups municipals de PSC, Movem, ERC i JuntsxCAT-PAR van presentar una moció d'urgència en defensa dels drets de la ciutadania en situació de vulnerabilitat energètica, i de suport a la tasca dels ajuntaments afectats per la reclamació de la companyia ENDESA efectuada durant el mes d'agost de 2019.
  • Els grups municipals de JuntsxCAT-PAR, ERC i CUP-AMUNT van presentar una moció en defensa dels drets de les persones detingudes el dilluns 23 de setembre, que es va aprovar amb el suport de Movem i els vots en contra del PSC i C's. En aquest sentit, a les 20 h, l'alcalde va aturar el ple durant 10 minuts a petició d'alguns grups municipals, perquè les persones que ho vulguessin puguessin assistir a la concentració convocada davant dels ajuntaments en contra la decisió del jutge d'enviar a presó sense fiança les 7 persones detingudes per terrorisme en l'operació Judes.

La sessió plenària del mes de setembre es pot veure íntegrament a través del canal de YouTube de l’Ajuntament.