Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Comença la temporada de caça al Parc de Collserola #SantJust

La temporada de caça al Parc de Collserola ha començat amb cinc dies establerts per a la caça major (batudes de porcs senglars) i 17 dies per a la caça menor (caça de conills, tudons, tords i becades). El calendari de caça menor i major a Sant Just és el següent:

Batudes de caça major a Sant Just seran els dissabtes (de 8 a 15 h):

19 d’octubre de 2019

9 de novembre de 2019

14 de desembre de 2019

11 de gener de 2020

8 de febrer de 2020

Caça menor a Sant Just seran els dijous i els dissabtes (de 8 a 17 h):

10 i 24 d’octubre de 2019

7, 21, 23 i 30 novembre de 2019

5, 12, 19 i 28 de desembre de 2019

4, 9, 23 i 25 de gener de 2020

1, 6 i 13 de febrer de 2020

Durant els dies de caça major, es senyalitzaran i tancaran els camins de les zones on es fa la batuda a la Vall de Sant Just, prèvia autorització de l'Ajuntament. La zona quedarà controlada pel Cos d'Agents Rurals, amb la col·laboració dels guardes del Parc de Collserola i la Policia Local de Sant Just Desvern.

Durant els dies de caça menor només es permetrà la cacera de conills, tudons, tords i becades amb unes captures màximes i d'acord amb una normativa específica. Com que no hi haurà tancament de camins, caldrà extremar la precaució a l'hora de moure's per la zona.

Per a més informació sobre el calendari de caça, consulteu el lloc web del Parc de Collserola.