Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Ajustos a la línia E30 Mas Lluí #santjust-Illa Diagonal per garantir la puntualitat

A la línia E30, que fa el recorregut entre Sant Just Desvern (Mas Lluí) i l’Illa Diagonal (Barcelona) s’han dut a terme ajustos d’horari per tal de garantir la puntualitat i la regularitat de la línia. Actualment la línia E30 està funcionant amb una bona puntualitat (87,36%), molt per sobre de la mitjana del servei (80,88%).

El creixement de les persones usuàries d’aquesta línia va en augment i gaudeix d’una molt bona acceptació social.