Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L’anàlisi d’un contenidor de rebuig a #SantJust revela un 90% de residus reciclables

Ahir, en el marc de la festa de Sant Just al carrer, es va dur a terme la caracterització d’un contenidor de rebuig. Aquesta acció consisteix a buidar un contenidor gris i analitzar-ne el contingut, per tal d’estudiar el volum d’impropis.

La caracterització va permetre constatar que més del 90% dels residus dipositats al contenidor gris s’haurien pogut reciclar si s’haguessin dipositat al contenidor corresponent. Destaca especialment el volum de matèria orgànica detectat al contenidor de rebuig: concretament, el 57,5% dels residus analitzats eren matèria orgànica i, d’aquests, bona part corresponien a malbaratament alimentari.

En total, dels prop de 40 kg analitzats, només 3,40 kg corresponien a rebuig i més de 36 kg no estaven al contenidor que els pertoca. Es calcula que s’haurien pogut estalviar 10,86 kg d’emissió de CO2 a l’atmosfera si s’hagués reciclat correctament.