Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Les xeringues, les agulles i els punxants ja es recullen de forma selectiva a la Deixalleria de #SantJust

Xeringues, agulles, llancetes i altres elements punxants ja es poden recollir de forma selectiva gràcies a un nou servei que ofereix la Deixalleria Municipal de Sant Just Desvern. La generació d’aquest tipus de residus procedents de tractaments de salut domiciliaris és una realitat que va en augment i, per aquest motiu, l’Agència de Residus de Catalunya i l’Àrea Metropolitana de Barcelona n’han impulsat la recollida selectiva.

Les xeringues, agulles, llancetes i altres elements punxants utilitzats s’han de protegir amb el seu tap o caputxó i, posteriorment, s’han de dipositar en un recipient rígid i estanc de plàstic (per exemple, una garrafa d’aigua). Quan el recipient estigui ple o la persona usuària vulgui desfer-se’n, cal portar-lo a la Deixalleria i dipositar-lo al contenidor específic per a la recollida de residus sanitaris. Aquests residus seran recollits i gestionats per una empresa autoritzada, que els eliminarà en una instal·lació preparada per a tal efecte.