Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

La violència masclista i els desnonaments, dues mocions del #plesantjust de novembre.

Una moció presentada pels grups municipals que configuren l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Sant Just (PSC, ICV-EUiA i Junts per Sant Just) en contra de la violència masclista i una moció presentada per ICV-EUiA per prevenir els desnonaments de la residència habitual en la que s'insta al Govern de l'Estat a una suspensió d'aquest tipus de desnonaments als que s'hi puguin acollir tots els col·lectius veritablement vulnerables, són les dues mocions que es tractaran al  Ple municipal d'aquest mes de novembre.

La sessió plenària, que tindrà lloc avui dijous 29 de novembre, a les set de la tarda, a la Casa de la Vila incorpora altres punts de l'ordre del dia com el que fa referència a la reducció d'un crèdit, en més de 2 milions d'euros, que Promunsa va sol·licitar per a la promoció d'habitatges del carrer de Les Cadenes i l'aprovació inicial d'una modificació de crèdit de diferents partides del consistori per l'augment del tipus d'IVA.

Un altre punt es refreix a la modificació puntual del Pla Parcial del sector Mas Lluí de Sant Just per canviar les condicions d'edificació de 6 edificis per possibilitar, d'una banda, la ubicació d'habitatges en planta baixa i, de l'altra, adscriure soterranis als locals comercials per a poder-los utilitzar com a magatzem.

20121129_Ordre_del_dia_PLE.pdf