Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L’Ajuntament de #SantJust convoca un Consell per exposar les propostes de l’estudi informatiu del pas del tramvia per la carretera

L’Ajuntament ha convocat un Consell Municipal de Seguretat i Prevenció, Vialitat i Mobilitat el dimarts, 10 de desembre, amb un únic punt a l’ordre del dia: el seguiment dels tràmits que faran possible el pas directe del Trambaix per la carretera, des de la Rambla de Sant Just fins al Pont d’Esplugues.

La sessió començarà a les 19 h a la sala de sessions de la Casa de la Vila i és oberta a tota la ciutadania. El regidor de Mobilitat i Seguretat viària, Josep Maria Rañé, exposarà les propostes de l’estudi informatiu aprovat inicialment per l’Autoritat Metropolitana del Transport (ATM).