Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

S'ha decretat un episodi ambiental de contaminació atmosfèrica per PM10 a l’àrea metropolitana de Barcelona #SantJust

Avui, 18 de desembre, s’ha decretat un episodi ambiental de contaminació atmosfèrica per partícules (PM10) a la conurbació de Barcelona. La posada en marxa d’aquest protocol d’actuació està causada principalment per la intrusió de pols africana.

En tractar-se d’un cas de contaminació per partícules (PM10), no es restringeix la circulació de vehicles a la Zona Baixes Emissions Rondes de Barcelona, una mesura que només s'activa en cas d'episodi de contaminació per diòxid de nitrogen (NO2). No obstant, l’AMB ha fet públiques una sèrie de recomanacions a la ciutadania mentre duri l’avís preventiu, entre les quals destaquen:

  • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit
  • Utilitzar el transport públic
  • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa…)
  • Utilitzar el cotxe compartit
  • Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.)
  • En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes
  • Regulació de la climatització de les llars: a l’estiu pujar la temperatura del termòstat de la llar i a l’hivern baixar-la
  • Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, llenya, biomassa… evitant-ne purgues i arrancades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres de les mateixes
  • Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, llenya, biomassa… evitant-ne purgues i arrancades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres de les mateixes
  • Limitar la crema de rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria

Per a més informació sobre l'episodi ambiental de contaminació atmosfèrica per PM10, consulteu el següent enllaç.