Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Ja es pot consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament de #SantJust el Pla d’Acció Municipal 2019-23

A la sessió plenària del 19 de desembre, l’alcalde va donar compte del Decret d’aprovació del Pla d’Acció Municipal 2019-23 (PAM), que ja es pot consultar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Just Desvern. El PAM és un document presentant per l’Equip de Govern Municipal que recull objectius i assumeix compromisos que contribueixen a definir el model de municipi i les polítiques municipals.

El PAM 2019-2023 planifica les prioritats de l’acció de Govern en 8 eixos estratègics:

  1. Un territori respectuós amb la Natura, orgullós de Collserola, i que fomenta el transport públic i la mobilitat segura, sostenible i accessible.
  2. L’Espai públic i els equipaments municipals, de qualitat i per a tots i totes.
  3. Un Sant Just adaptat al Canvi Climàtic i capdavanter amb el repte de la transició energètica.
  4. Un Ajuntament modern i transparent amb serveis de qualitat i a l’abast de tothom, per a una ciutat dialogant, participativa i de convivència.
  5. Sant Just, un municipi inclusiu, solidari, cohesionat, feminista i igualitari.
  6. Impuls de l’activitat cultural, esportiva, comercial i de la marca “Sant Just”.
  7. Sant Just promotor d’habitatge, activitat empresarial i ocupació.
  8. Ciutat Educadora i Amiga de la Infància.

Aquests 8 eixos estratègics es concreten en 82 objectius i 277 accions, en línia amb els objectius de mandat, els compromisos signats al pacte de govern i els documents i plans sectorials aprovats per l’Ajuntament.