Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Comença a #santjust el procés electoral per la renovació parcial dels Consells Escolars

El departament d'Ensenyament ha establert el calendari del procés electoral per renovar la meitat dels membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics. El Consell Escolar és el màxim òrgan col·lectiu de decisió i participació. Hi estan representats el professorat, el personal d’administració, els pares i mares, l’AMPA i l’Ajuntament. 

La constitució de les meses electorals s'ha de fer abans del 14 de desembre, i les votacions per les famílies es faran el 14 de gener a l'Institut, el 15 de gener a l'escola Madre Sacramento, el 16 de gener a les escoles Montserrat i Canigó i el 17 de gener al Montseny i al Centre Pilot.

La constitució del consell escolar i la presa de possessió dels seus membres es farà abans del 25 de gener de 2013.