Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

#SantJust té 17.805 habitants segons dades oficials de població empadronada

L’Institut Nacional d’Estadística ha publicat dades demogràfiques i econòmiques municipals corresponents a l'inici de l’any 2020, que revelen que la població empadronada a Sant Just Desvern és de 17.805 habitants. Aquesta xifra, que creix per cinquè any consecutiu, representa un increment de l’1’8% respecte l’any anterior.

D’entre les persones empadronades al municipi, el 52% són dones i el 48% són homes, i el 10,9% són estrangeres. L’edat mitjana a Sant Just és de 41 anys, per sota de la mitjana de la província de Barcelona (42,4 anys) mentre que la taxa de natalitat és del 9,4‰, per sobre de la mitjana provincial.

L'1 de gener de 2020, l’atur a Sant Just se situava en 471 persones (un 4,2% de la població en edat activa) i hi havia 2093 empreses registrades, el 61,2% de les quals eren del sector serveis.

Per a més informació, podeu consultar la informació estadística local a través de santjust.cat.