Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El ple municipal aprova per unanimitat una moció sobre ajudes econòmiques a les famílies amb infants de 0-3 anys #SantJust

Ahir es va celebrar un ple municipal extraordinari, a petició dels grups municipals JuntsxCAT-PAR i CUP-AMUNT, per tractar dues mocions sobre educació en la franja de 0-3 anys. A l’inici del ple, els grups municipals de govern (PSC i Movem) van presentar d’urgència una tercera moció sobre la mateixa qüestió, que els grups convocants del ple van rebutjar incloure en l’ordre del dia argumentant que no van tenir prou temps per avaluar-ne el contingut.

La moció dels grups municipals de JuntsxCAT-PAR i CUP-AMUNT per a la construcció d’una llar d’infants va ser rebutjada pel ple amb els vots favorables dels grups que havien presentat la moció i els vots contraris de la resta de grups. D’altra banda, la moció dels grups municipals de JuntsxCAT-PAR i CUP-AMUNT sobre les ajudes econòmiques a les famílies amb infants de 0-3 anys i altres mesures urgents va ser aprovada per unanimitat. El document aprovat estableix que el Govern farà una anàlisi del model actual d'ajudes a les escoles bressol privades, ja previst a l'ordenança de prestacions econòmiques. Es treballarà en un sistema en base a les rendes familiars i sense sol·licitar una inscripció prèvia a l'escola bressol municipal, que entri en vigor durant el curs 2020-2021. L'ajut estarà obert a escoles bressol de dins i fora de Sant Just i condicionat al nou model de tarifació que entrarà en vigor a l'Escola Bressol Municipal Bressol en el curs vinent.

El ple extraordinari va ser convocat a petició dels grups JuntsxCAT-PAR i CUP-AMUNT davant el possible tancament de l’escola bressol de titularitat privada Tic Tac, com a conseqüència de la revocació de l’autorització administrativa per part del Departament d’Educació de la Generalitat.

La sessió plenària es pot veure íntegrament a través del canal de YouTube de l’Ajuntament.