Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El ple municipal de #SantJust aprova inicialment l’Ordenança de bicicletes, VMP i cicles de més de dues rodes

El ple municipal ordinari del mes de febrer va aprovar inicialment l’Ordenança Municipal sobre la circulació de bicicletes, vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes, amb els vots a favor de PSC, ERC, Movem i el regidor no adscrit, i les abstencions de JxCAT-PAR i la CUP. L’objectiu de la modificació de l’ordenança és regular la circulació de bicicletes, patinets i altres vehicles de mobilitat personal, per tal de garantir una bona convivència entre modes de transport. L’ordenança se sotmetrà ara a exposició pública i, posteriorment, a aprovació definitiva.

Un altre dels acords destacats del ple va ser l’aprovació de la candidatura de l’Ajuntament de Sant Just Desvern a la convocatòria de reconeixement com a Ciutat Amiga de la Infància d’UNICEF. Aquest distintiu impulsa el compromís dels governs locals amb el compliment dels drets dels infants i adolescents en base a una sèrie d’accions concretes, com la creació d’un pla local d’infància i adolescència o un òrgan de participació infantil i adolescent, que a Sant Just ja existeix des del 2019. El punt va comptar amb els suports del PSC, ERC i Movem, les abstencions de JxCAT-PAR i el regidor no adscrit i el vot contrari de la CUP.

D'altra banda, el ple va aprovar, amb els vots a favor del PSC, Movem i el regidor no adscrit, l’abstenció de JxCAT-PAR i ERC i el vot contrari de la CUP, l’ordenança no fiscal reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari dels serveis del cementiri, que substitueix l’ordenança fiscal vigent fins ara. A partir d’ara, les tarifes del cementiri es regularan per una ordenança pròpia. Fruit de l’aprovació, els preus s’actualitzen d’acord amb l’IPC.

El ple també va aprovar, per unanimitat, l’increment del 2% de la retribució del personal al servei de la Corporació. També es va donar llum verda al mateix increment del 2% de la retribució de les persones membres de la Corporació i dels imports per assistència a sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament, tots dos punts amb vots favorables de PSC, ERC, Movem i el regidor no adscrit, l'abstenció de JxCAT-PAR i el vot contrari de la CUP.

Pel que fa a les mocions, se’n van presentar dues:

  • Moció de MOVEM SANT JUST i PSC per limitar la proliferació de salons de joc, apostes, i la seva publicitat, i reforçar la prevenció de les ludopaties com a problemàtica de salut pública. La moció va prosperar amb els vots favorables de tots els grups, llevat de la CUP.
  • Moció del grup municipal CUP-AMUNT en suport a la jornada de lluita del proper 8 de març de 2020. La moció va ser rebutjada, amb els vots favorables de la CUP i dues regidores de JxCAT-PAR, les abstencions d’ERC, un regidor i una regidora de JxCAT-PAR, i els vots contraris del PSC, Movem i el regidor no adscrit. Els regidors i les regidores que van votar-hi en contra o es van abstenir no estaven d'acord amb alguns dels acords de la moció.

Abans de passar al torn de precs i preguntes, l’alcalde va donar compte del decret d’aprovació de l’Organigrama Tècnic Municipal i del decret d’abandonament del grup municipal de Ciutadans i adquisició de condició de regidor no adscrit de Francisco Ferrer Miguel.

El ple municipal de febrer es pot consultar íntegrament a través del canal de YouTube de l’Ajuntament.