Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L'Ajuntament de #santjust obté un distintiu internacional com a municipi compromès amb la igualtat de gènere

L’Ajuntament de Sant Just Desvern entra a formar part de la comunitat de municipis que té Distintiu per la Igualtat de Gènere SG CITY 50-50. És un segell internacional que concedeix l'associació sense ànim de lucre Forgender Seal als ajuntaments que destaquen per la integració de la perspectiva de gènere en totes les seves polítiques i actuacions. 

Aquesta norma és la primera eina del país que permet implantar, avaluar i certificar un sistema de gestió a favor de la igualtat de gènere en l’àmbit dels governs locals. Durant els propers 2 anys, l’Ajuntament haurà d’implementar les accions recollides en el Pla de Compromís en favor de la transversalització de la perspectiva de gènere tant a nivell intern com a les seves polítiques públiques.

Algunes de les fites que incorpora el Distintiu són:

  • Millorar les competències de gestió municipal i potenciar les capacitats tècniques i polítiques cap a la igualtat.
  • Facilitar la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals.
  • És una oportunitat per corregir pràctiques de caràcter discriminatori i relacions de poder injustes.

El Distintiu per la Igualtat de Gènere Norma SG City 50-50 és la primera certificació internacional existent en aquest àmbit i també la primera que es concedeix específicament als municipis pel seu compromís polític i estratègic amb la igualtat efectiva entre dones i homes. El disseny d'aquesta certificació té en compte els tractats internacionals relacionats amb els drets humans de les dones i els compromisos de l' Agenda 2030 de Nacions Unides.