Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Dimecres se celebrarà un ple extraordinari per modificar el PGM en el sector de Torreblanca, en execució del conveni de la Vall de #SantJust

Dimecres 4 de març, a les 18.30 h, se celebrarà un ple municipal extraordinari amb un únic punt a l’ordre del dia: l’aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de la carretera Reial - Parc de Torreblanca.

La Modificació del Pla General Metropolità executa el Conveni de col·laboració per a la transformació urbanística de la Carretera Reial al seu pas per Sant Just Desvern, que es va aprovar definitivament al ple municipal del 31 de gener de 2019.

Aquesta modificació té per objectiu fer un pas més en el desplegament del Conveni Urbanístic de La Vall de Sant Just, que ha permès preservar aquest espai natural traslladant la construcció prevista al voltant de la Carretera Reial. A més, l’actuació permet completar el teixit residencial del barri de Torreblanca, millorant la integració del nou creixement previst a Sant Just Desvern amb el desenvolupament del Sector del Pla de Mobilitat Urbana “Ctra. Reial – Parc de Torreblanca” i amb la part d’habitatges ja consolidada de Sant Joan Despí, per tal de fomentar la identitat de barri i evitar segregacions.

La modificació del PGM preveu 6.500 m2 de sostre edificable al carrer Rubió i Tudurí, en una actuació d’àmbit discontinu que inclou terrenys de la Plana de Can Biosca, els quals passaran a ser propietat de l’Ajuntament. L’edificabilitat es distribueix en un 70% de sostre lliure, un 20% d’habitatge de protecció oficial en règim general i un 10% en règim concertat. El nombre màxim d’habitatges és de 74.

Així mateix, la Modificació també té per objectiu afavorir la implantació del Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) a l’àmbit de Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant la reducció de la reserva viària de la Carretera Reial.

El ple extraordinari es podrà seguir a través del perfil de Twitter i del canal de YouTube de l’Ajuntament.

Convocatoria_ple_extraordinari_4_marc_2020.pdf