Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Darreres mesures adoptades en relació amb el Coronavirus COVID-19 (15/03/20 – 14 h)

Nota informativa Núm 4. relacionada amb el coronavirus – 15/03/20 14 h

El comitè de crisi de l’Ajuntament de Sant Just Desvern s’ha reunit aquest matí per fer el seguiment de la declaració de l’Estat d’Alarma en relació al Covid-19.

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus i la declaració de l’Estat d’Alarma, la ciutadania només pot circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

 • Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

 • Assistència a instal·lacions sanitàries.

 • Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.

 • Tornar al lloc de residència habitual.

 • Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

 • Desplaçament a entitats financeres

 • Per causa de força major o per situació de necessitat.

 • Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada.

  Es permet la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

  Mesures adoptades per a la ciutadania en general:

 • Atenció especial a les persones més vulnerables per garantir el subministrament d’aliments i medicaments des de serveis socials i salut.

 • Davant de les peticions que s’han rebut per part de la ciutadania d’activar una xarxa de voluntariat, ara per ara l’Ajuntament gestionarà amb personal propi l’atenció a les persones que així ho requereixin. El motiu de retardar la posada en marxa d'aquesta possible xarxa és preservar al màxim la salut de les persones voluntaries. Tot i així, es demana a la ciutadania que comuniqui a l’Ajuntament o la policia municipal els casos que requereixin suport d’aquest tipus. Els telèfons són: 934804800 / 934731092

 • L’Oficina d’Atenció Ciutadana només gestionarà per via telemàtica les gestions de la ciutadania. Es redueix així la presència del veïnat a les instal·lacions municipals. S'han reforçat l'atenció telefònica.

 • Donada la declaració d’Alarma, els terminis per a la tramitació de procediments amb les entitats del sector públic queden suspesos. Per tant, el terminis de gestió administrativa queden suspesos fins que perdi la vigència l’Estat d’Alarma. Per exemple, la tramitació d’una multa; la gestió d’una llicència, etc.

  Mesures adoptades per a l’activitat comercial:

 • Cal recordar que s’han suspès les activitats d’hosteleria i restauració, tot i que es poden prestar exclusivament serveis d’entrega a domicili.

 • De manera extraordinària, la zona blava serà gratuïta per facilitar les compres ràpides en els establiments de primera necessitats. Aquesta mesura es mantindrà fins a nou avís.

 • El pàrquing del Mil·lenari es manté obert sense canvis en el seu funcionament.

 • Recordem que només poden estar obertes les botigues: d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.

 • S’ha distribuït a les associacions comercials locals cartells per a situar a les entrades dels establiments on posa: Mantingueu-vos separats 1,5 metres com a mínim de la resta de persones.

 • El Mercat Municipal es manté obert però amb restriccions d’aforament. Personal municipal està controlant l'accés durant l’horari d’obertura. Pel que fa als mercats ambulants, es preservaran les parades de productes alimentaris.

  Mesures adoptades fins el 28 de març al conjunt del municipi:

 • Segueixen tancats els equipaments municipals (Can Ginestar, centres cívics Salvador Espriu i Joan Maragall, La Vagoneta, Casal de Joves, camp de futbol, Les Escoles, Biblioteca Joan Margarit, l'Espai Mas Lluí, el Centre Social El Mil·lenari i el Complex Esportiu La Bonaigua) i estan suspesos tots els serveis i activitats que s’hi presten. Mentre estiguin tancats, s’hi farà una neteja a fons.

 • Les zones de jocs infantils i els espais de salut per a gent gran s’han precintat per impedir el seu ús i evitar que siguin focus de contagi.

 • Tota activitat educativa queda suspesa, així com les activitats extraescolars.

 • S’anul.la tota activitat de l’agenda pública (organitzada per l’Ajuntament i /o coorganitzada amb tercers), tant la prevista en espai interior com a l’exterior.

 • Ràdio Desvern modifica la seva programació, suprimint els espais i programes de col·laboradors i col·laboradores i el magazín de tarda. Es manté amb restriccions el magazín del matí, els serveis informatius, la web i la gestió de les xarxes socials amb les persones treballadores de l’emissora.

 • El sentit comú i la col·laboració ciutadana contribueixen a evitar al màxim el risc de propagació d’aquesta malaltia.

  El Departament de Salut continua gestionant els possibles casos a Sant Just, d’acord amb els protocols. El primer cas es va confirmar el passat divendres, i la resta de positius s’estan gestionant per part de les autoritats competents. Salut indica que els grups de major risc són les persones d'edat avançada i les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars, o amb problemes al sistema immunològic.

  L’Ajuntament de Sant Just Desvern manté activat el Document Únic de Protecció Civil de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) en fase d’alerta a causa de la pandèmia que suposa el Coronavirus COVID-19. L’alcalde Josep Perpinyà presideix el comitè de crisi. La resta de membres del consistori pertanyen als serveis de salut, policia, secretaria, gerència, personal, activitats i equipaments. El director del CAP de Sant Just, també forma part del comitè, juntament amb la representant de les farmàcies del municipi.

  Per a més informació sobre l’actualitat del coronavirus, podeu consultar la pàgina específica del Canal Salut de la Generalitat de Catalunya, a la qual hi podeu accedir des del botó de la pàgina principal de santjust.cat.