Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L'Ajuntament recomana la suspensió de les obres privades i recorda la importància de quedar-se a casa

Nota informativa Núm 7. relacionada amb el coronavirus – 18/03/20 15 h

El comitè d’emergència de l’Ajuntament de Sant Just Desvern s’ha reunit avui amb la presència de l’alcalde Josep Perpinyà, així com els i les responsables polítics i tècnics dels àmbits de serveis socials, salut pública, seguretat, via pública, equipaments i serveis, gestió econòmica i gerència. A la reunió s’ha fet un seguiment de les incidències registrades pels diferents serveis i també s’ha analitzat l’aplicació de les mesures adoptades, d’acord amb la declaració de l’Estat d’Alarma en relació al Covid-19.

El grau de compliment de les mesures relacionades amb el Covid-19 és elevat, tot i que encara hi ha accions d’incivisme. Es recorda a la població que només pot circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a activitats com adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat; assistència a instal·lacions sanitàries; desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial; assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables o per causa de força major o per situació de necessitat.

Avui s’ha signat un Decret d’Alcaldia, el qual s'adjunta en aquesta nota, que declara la suspensió dels terminis d'execució de les obres de promoció privada establerts a les habilitacions municipals de qualsevol tipus durant el termini de vigència de l'estat d'alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que es puguin adoptar. El decret adverteix a les persones promotores d’obres, instal·lacions i construccions que s’estiguin executant al terme municipal de Sant Just Desvern de la PROHIBICIÓ de l’execució de les obres, instal·lacions i construccions, sempre i quan no puguin garantir les mesures aprovades per l’Organització Mundial de la Salut, les autoritats sanitàries estatals i autonòmiques en matèria de prevenció i protecció contra el COVID-19, així com els requeriments imposats al Reial decret 463/2020.

També es recomana la suspensió de totes les obres de promoció privada que comportin desplaçaments per la via pública. S’excloure de l'àmbit d'aplicació d'aquest decret les actuacions que calgui dur a terme de manera urgent durant la vigència del Reial decret 463/2020, quan estiguin justificades per motiu de seguretat de les persones. En aquest mateix sentit, el Col·legi d’Aparelladors insta als promotors/constructors i als contractista la paralització de les obres en què, per la seva tipologia, organització i condicions de treball, no es pugui garantir la seguretat i salut dels treballadors i de la resta de persones que hi intervenen, en relació amb la situació d’emergència, greu i excepcional, derivada del COVID-19.

Mesures a destacar, d’acord amb el comitè d’emergència:

 • Serveis Socials:

  • En marxa una primera fase de distribució d’àpats a domicili per a infants amb beques menjador, d’acord amb criteris de serveis socials. Els equips socials aniran activant per fases la introducció de noves famílies, tenint en compte que en breu s’activaran les targetes moneder de la Generalitat per aquest col·lectiu específic.

  • S’han reforçat els lots d’aliments a les famílies que estaven en el programa del Càrites, així com els àpats a domicili que reben les persones acollides al programa de Malbaratament Alimentari.

  • S’ha contactat amb les Associacions Veïnals del municipi perquè pugui ajudar a detectar situacions de necessitat o bé traslladar el grau de compliment de les mesures adoptades pel Covid19.

  • Qui conegui persones amb manca de suport familiar o necessitats no cobertes pot avisar a l’Ajuntament a través dels telèfons següents: 934804800 / 934731092.

 • Educació:

  • Es recorda que s’ha suspès la preinscripció als centres escolars pel curs 2020-2021, així com la realització de les proves de la selectivitat, segons ha informat el Departament d’Educació de la Generalitat.

 • Via pública:

  • Reforç de la neteja de la via pública, marquesines de transport públic i dels contenidors amb productes desinfectants.

  • Tancaments dels dos correcans existents al municipi, per evitar situacions d’incivisme i eliminar el risc de contagi en aquests espais.

 • Establiments:

  • S’ha demanat a bars, cafeteries, restaurants i altres establiments de restauració que hagin optat per fer repartiment a domicili que ho comuniquin a l’Ajuntament per poder publicitar aquesta oferta el web i a les diferents xarxes socials municipals.

Accions en seguiment:

 • La brigada municipal s’ha ofert a establiments alimentaris oberts per senyalitzar la distància de seguretat entre la clientela, igual que s’ha fet al mercat municipal i a les cinc farmàcies del municipi.

 • Un cop superada la fase informativa, els mossos i la policia procediran a iniciar expedients d'infracció si hi ha incompliments.

 • Suspensió del mercat ambulant del dimecres a Camoapa i del dissabte a Mas Lluí.

 • Reforç del servei telefònic de l’Ajuntament, de la comunicació a través de les xarxes socials sota el hastag #santjustcovid19 i ja s'ha habilitat un espai web amb tota la informació i enllaços corresponents.

 • Les escoles, els equipaments i les zones d’esbarjo infantils dels parcs, així com altres espais, estan tancats. L’obertura d’establiments comercials continua limitada, d’acord amb l’Estat de l’Alarma decretat. Es recomana entrar als supermercats amb la llista de la compra, i no tocar els productes sense guants, en la mesura del possible.

També informem a la població que, aquests dies, hi ha persones que aprofiten la situació actual per intantar dur accions fraudulentes als domicilis d'algunes poblacions, com presentar-se a casa per fer inspeccions sanitàries o intentar vendre productes d'higiene fraudulents. En cas que es detecti algun cas d'aquests a Sant Just, cal avisar la policia local (934731092)

Pel que fa al seguiment de casos, el Departament de Salut centralitza tota la informació. Salut recorda que els grups de major risc són les persones d'edat avançada i les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars, o amb problemes al sistema immunològic. Aquelles persones que necessitin d'una atenció sanitària a Sant Just, poden dirigir-se al CAP que continua treballant a ple rendiment. Actualment, tot el personal sanitari de l'ambulatori de Sant Just Desvern està fent el seguiment dels casos amb símptomes.

Per facilitar la feina al personal de l'ambulatori, les farmàcies de Sant just també han informat que la ciutadania que necessiti renovar un medicament amb recepta per a un tractament de llarga durada poden sol·licitar-lo directament a la farmàcia, sense haver d'anar a renovar la recepta al CAP.

Per a més informació sobre l’actualitat del coronavirus, podeu consultar la pàgina específica de santjust.cat a la qual hi podeu accedir des de la pàgina principal.

SUSPENSIO_TERMINIS_OBRES_PRIVADES.pdf