Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

La paralització de l’activitat econòmica no essencial pot afectar un 55% als polígons del Sud Oest i del Pont Reixat de #SantJust

Nota informativa Núm 18. relacionada amb el coronavirus – 30/03/20 11 h

El comitè d’emergències de l’Ajuntament de Sant Just Desvern va analitzar ahir diumenge per videoconferència l’impacte de la decisió del Govern central de paralitzar tota l’activitat que no sigui essencial des del dilluns 30 de març fins el dijous 9 d’abril. La mesura estatal vol reduir la mobilitat i frenar així els contagis per a reduir la pressió dels hospitals i de les UCIs.

Pel que fa a l'afectació al polígon industrial del Sud Oest i del Pont Reixat, l’afectació rondaria el 55%, segons estimacions provisionals. Els autònoms que podien fer l'activitat amb el RD 463/2020 poden continuar treballant.

Servei Guia per a empreses i persones autònomes

En relació a les mesures econòmiques de suport a les empreses i els treballadors/es que han posat en marxa la Generalitat i l’Estat, l’Ajuntament disposa d’un servei guia. Es pot accedir a través de diferents canals:

Per correu electrònic: promocioeconomica@santjust.cat

Per telèfon: 607453006. En horari 9-14h i de 16h a 18h de dilluns a divendres

Més informació al web: promocioeconomica.sanjust.net/ajudes-covid-19/

Ampliació de partida d’ajuts d’urgència social

El comitè d’emergències, liderat per l’alcalde Josep Perpinyà, també ha impulsat l’ampliació de la partida d’ajuts d’urgència social, que existeix en el pressupost municipal. A través d’aquesta partida s’ajuda a les famílies de Sant Just a fer front a pagaments relacionats amb el manteniment de l’habitatge, subministraments, aliments, medicaments i altres necessitats d’urgència. Les persones que requereixin aquest servei s’han de posar en contacte amb Serveis Socials a traves del telèfon de l’Ajuntament: 93 480 48 00.

En relació al seguiment de l’estat de salut de les persones grans del municipi, s’ha analitzat la situació de les residències de gent gran i del servei d’Atenció a Domicili. A tots els centres i serveis es funciona amb normalitat i l’Ajuntament continua donant suport de material, neteges i altres aspectes relacionats amb el Covid19. A cap dels 4 centres ni al SAD, hi ha casos positius del coronavirus entre les persones residents ni entre les persones treballadores, a dia d’avui.

El Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març de 2020, no té afectació en els establiments de primera necessitat que estan prestant el servei des de l’inici de la crisis del Covid-19. 

Amb l’entrada en vigor del Reial Decret llei 10/2020, de 29 de març de 2020, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores dels serveis no essencials és limiten encara més les activitats que han de tancar per l’Estat d’Alarma. Tot i així, hi ha excepcions, que es troben exposades a l’annex del Reial Decret. 

A la web de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), administració supramunicipal de la qual en forma part l'Ajuntament de Sant Just Desvern, podeu consultar un resum del Reial Decret que regula el Reial Decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials.