Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Es continuen registrant altes hospitalàries i la gent gran de #SantJust demostra la seva fortalesa enfront de la COVID-19

Nota informativa Núm. 21 relacionada amb el coronavirus – 31/03/20 21 h

El comitè d’emergència de l’Ajuntament de Sant Just Desvern s’ha reunit aquest vespre per fer el seguiment de la situació del municipi, arran de la declaració de l’Estat d’Alarma per la COVID-19. Segons les autoritats sanitàries, s’està registrant una certa estabilització a nivell local, i algunes de les primeres persones que van donar positiu estan rebent l’alta hospitalària. La situació a les UCIs continua sent una de les preocupacions del sistema sanitari, tot i les mesures complementàries que s’estan adoptant.

Temes de seguiment:

Salut i Serveis Socials

  • L’Ajuntament ha fet entrega al CAP de Sant Just d’una primera remesa de kits de detecció de la COVID-19 per a casos molt específics. La prioritat seran les residències de gent gran i el personal de serveis bàsics. L’Ajuntament està a l’espera d’una segona remesa de kits procedent de la Diputació de Barcelona.
  • Es recorda a la població, i en especial a les persones grans, la importància de quedar-se a casa. S’ha detectat un nombre elevat de gent gran a les oficines bancàries fent seguiment dels seus moviments bancaris i cal evitar, en la mesura del possible, les gestions presencials.
  • A les residències de gent gran, l’Ajuntament ha fet una nova entrega de material per garantir la protecció de les persones usuàries i del personal. Durant aquesta setmana, es farà una segona desinfecció dels espais interiors.
  • Tot i que l’afectació més greu de la COVID-19 es produeix en persones més grans de 65 anys i amb patologies cardiovasculars prèvies, les altes hospitalàries i el seguiment dels casos positius evidencien la fortalesa de la nostra gent gran, que combat amb força el coronavirus i recupera la salut.

Seguretat Ciutadana

  • Tot i l’elevat grau de compliment del confinament, la Policia Local continua posant denúncies a la població per no respectar la normativa de la COVID-19 i gestiona força consultes sobre el tancament o no de determinades empreses, d’acord amb el Reial Decret llei 10/2020, de 29 de març de 2020.

Comunicació

  • Aquesta setmana s’està repartint el Butlletí Municipal Especial COVID-19 perquè la població tingui el màxim d’informació al respecte. Actualment, encara hi ha una part important de la població que no té accés a les xarxes socials o als butlletins electrònics i és important fer arribar la informació des dels diferents canals disponibles. La distribució de Butlletins, fulls informatius i altres elements en paper s’està duent a terme en el conjunt de poblacions de l’entorn, i les empreses de repartiment porten les proteccions corresponents per fer la seva feina.

 

Imatge de la distribució del Butlletí Municipal publicada per Komunica Press.