Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Nou telèfon per facilitar l'accés als Serveis Socials universals, en situació especial per la Covid-19, adreçat a tota la ciutadania de Sant Just

Per tal de donar cobertura social a tota la ciutadania que ho requereixi, l'Ajuntament de Sant Just ha habilitat un nou telèfon per informar i, en cas que s'hi tingui dret, acompanyar atramitar les prestacions econòmiques i ajudes socials especials que s'ofereixen des de les administracions.

Des d'avui, qualsevol persona empadronada a  Sant Just Desvern pot adreçar-se al telèfon 607453960, de dilluns a divendres de 9 a 14 h, o enviar un correu electrònic a benestarsocial@santjust.cat per rebre informació d’ajuts i prestacions i acompanyament en la tramitació. Tot i que es prioritzarà la via telemàtica per a la presentació de sol·licituds i documentació, l'Ajuntament de Sant Just també ha habilitat una atenció presencial a les dependències municipals , d'acord amb recomanacions sanitàries, per poder atendre la ciutadania, després d'haver concertat cita prèvia a través del nou telèfon.

Sols s’atendrà presencialment, prèvia cita a un membre de la unitat familiar sol·licitant i es facilitarà en la mesura del possible la consulta d’ofici de dades i documentació complementaria, la realització de còpies i compulsa

Les persones usuàries de serveis socials amb un Pla de Treball, que necessitin ampliar els ajust o prestacions, poden adreçar-se al seu professional de referencia a través del telèfon habitual.

Les prestacions econòmiques i ajuts socials prioritaris municipals per combatre les diferents casuístiques sorgides per la Covid-19 estan pensades per aquelles persones i/o famílies del municipi que aquests dies no poden fer front al pagament del lloguer, hipoteca i/o consums d’aigua, gas llum del seu habitatge habitual, tenen necessitats bàsiques d’alimentació, s’han quedat sense ingressos regulars o poden necessitar suport psicològic o orientació jurídica, entre d'altres.

Totes les prestacions i ajudes socials actuals, tant municipals com d'altres administracions, les quals s'aniran actualitzant, es poden consultar en el nou espai de Serveis Socials creat al web del coronavirus de santjust.cat


D'altra banda, l'Ajuntament de Sant Just Desvern també informa a les persones que actualment es troben a l'atur i que estiguin interessades en treballar a Sant Just Desvern en llocs de treball que puguin quedar vacants, especialment personal de geriatria, infermeria, neteja, establiments d'alimentació i transport de mercaderies, cal que es posin en contacte amb el Servei de Promoció Econòmica municipal -> ofertesfeina@santjust.cat / 93 480 48 00 (#2040 / #2051)