Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Segueix l’Estat d’Alarma amb una certa recuperació de l’activitat industrial i constructora a partir de dimarts

Nota informativa Núm. 34 relacionada amb el coronavirus – 11/04/20 21 h

El Comitè d’Emergències de l’Ajuntament de Sant Just ha analitzat avui l’impacte de la recuperació restringida de l’activitat industrial i de la construcció a partir del dimarts, 14 d’abril, d’acord amb la decisió del Govern espanyol. Des del Comitè d’Emergències, es tem que la població percebi aquests canvis com una suavització del confinament i es fa una crida perquè es respecti al màxim l’estada a les cases i s’intentin utilitzar mascaretes i guants, en la mesura del possible, quan se surti al carrer. De fet, les xifres de les sancions realitzades per la Policia Local han pujat de forma considerable en només dos dies. Des de l’inici de l’Estat d’Alarma, s’havien fet 51 denúncies i ara, en només dos dies, s’han fet prop d’una vintena.

L’Estat d’Alarma continua actiu fins el 26 d’abril, i això implica que continua vigent el Reial Decret 463/2020, que establia la limitació de la lliure circulació de les persones i el tancament de les activitats considerades com a no essencials. Durant la vigència de l'estat d'alarma, les persones únicament poden circular per les vies o espais d'ús públic per a la realització de les següents activitats, que hauran de realitzar-se individualment, tret que s'acompanyi a persones amb discapacitat, menors, majors, o per una altra causa justificada:

a) Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.

c) Desplaçament al lloc de treball per a efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.

d) Retorn al lloc de residència habitual.

e) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances.

g) Per causa de força major o situació de necessitat.

h) Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa.

i) Igualment, es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d'ús públic per a la realització de les activitats referides en l'apartat anterior o per al proveïment de carburant en gasolineres o estacions de servei.

Aquelles empreses industrials o de la construcció privada que recuperin l’activitat a partir de la setmana vinent han de tenir mesures especials de protecció. La separació entre els treballadors i treballadores, així com en relació amb les persones usuàries amb les quals interactuïn, haurà de ser d'un metre i mig de distància. Les plantilles han de disposar dels equips de protecció individual adequats al seu lloc de treball (guants, mascaretes), d’acord amb la normativa en matèria de riscos laborals, i davant de qualsevol símptoma anòmal, cal quedar-se a casa, tenint en compte el risc que suposa el contacte amb altres persones.

Els serveis essencials que continuen oberts són: seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, serveis funeraris, serveis judicials, notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia, electricitat, aigua potable, aigües residuals, serveis de depuració d’aigües, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, bancs i finances, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius (transport i veterinaris), escorxadors i els allotjaments turístics que s’hagin definit com a tals.

A nivell comercial, continuen només obertes les d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, comerç̧ per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies. L’obertura de clíniques veterinàries també està específicament prevista i autoritzada.

Si es vol ampliar la informació es pot consultar el qüestionari de recomanacions que publica Protecció Civil a través del seu perfil de Twitter @emergenciescat

Mobilitat

Un altre canvi que percebran les persones treballadores és la finalització de la gratuïtat del transport públic. Ja torna a funcionar amb les tarifes establertes, d’acord amb la decisió del consell d’administració de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), formada per l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat. L’ocupació dels vehicles continua limitada i cal respectar la distància de seguretat.

El Comitè d’Emergències ha acordat la continuïtat de la gratuïtat de la zona d’aparcament regulat, fins a la finalització de l’Estat d’Alarma, prevista pel 26 d’abril. La zona blava seguirà sent gratis durant aquest període. Aquesta mesura no és aplicable al pàrquing del Mil·lenari, que continua funcionant amb els preus establerts.

Residus

Un altre tema que s’ha abordat a la reunió d’avui ha estat la importància de llençar les escombraries de forma segura i no deixar-les mai a terra. Donat que les bateries de contenidors de rebuig i d’orgànica no es poden deixar obertes, cal extremar les mesures de protecció quan es baix la brossa. Les bateries han de quedar tancades per evitar problemes d’olors, de salubritat i combatre possibles plagues de rates, gats o insectes.

Per tant, és important seguir els següents consells:

·     Feu ús de guants o altres estris per evitar tocar els contenidors.

·     Rentar-se bé les mans, abans i immediatament després de llençar les escombraries.

·     Es preferible que les persones joves s’encarreguin de llençar les escombraries, evitant que ho hagin de fer persones d’edat avançada.

Per tal de reduir el risc de propagació del virus, s’ha incrementat el servei de neteja exterior dels contenidors, que es duu a terme dues vegades al dia (al matí i a la tarda). Els contenidors són polvoritzats amb sabó i, després, es ruixen amb aigua a pressió.

Pel que fa a la via pública i el mobiliari urbà, s’estan desinfectant l’exterior del CAP, les farmàcies, el Mercat i grans comerços, així com zones de pas, bancs, papereres i voreres i parades d’autobús. Aquesta mateixa tarda s’ha fet la desinfecció del Mercat Municipal, que ha registrat una força activitat durant aquests dies.

Atenció sanitària

Pel que fa a la incidència del coronavirus a nivell sanitari, cada vegada es registren més altes entre la població afectada per la COVID-19. La introducció de nous recursos per descongestionar els hospitals també està donant bons resultats. En aquest sentit, la direcció de l'Hospital Moisés Broggi ha agraït la voluntat i l'esforç dels Ajuntaments de Sant Joan Despí i Sant Just Desvern pels recursos que està posant en els dos establiments hotelers que amplien els serveis de l'hospital. Des del consistori santjustenc, s’han destinat recursos de l'empresa de serveis La Bruixa -que gestiona la neteja de dependències municipals- per fer aquests dies part de la neteja de l'hotel Novotel, que serveix de punt de descans pel personal sanitari de l'hospital.

Des de l’atenció primària, la direcció del CAP de Sant Just ha traslladat al Comitè d’Emergències que els casos en seguiment cada vegada són menys i tenen una evolució favorable.

Des del passat 1 de març, el nombre de defuncions pel coronavirus ha estat de 29 persones.