Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

#santjust, quedar-se a casa és trencar la cadena del contagi de la COVID-19

Nota informativa Núm. 35 relacionada amb el coronavirus – 12/04/20 18 h
 
Quedar-se a casa ha estat i  continua sent el missatge amb el qual incideix el Comité d'Emergència. Aquest òrgaN municipal es va constituir ara fa 35 dies, tot just quan la situació apuntava ser la crisi sanitària que ara és i que afectava a diversos àmbits del territori. Les diferents persones tècniques municipals, regidores i regidors i els representants de seguretat (policia local i mossos d'esquadra), sanitaris del CAP i de les farmàcies, comparteixen a diari la informació, consensuen les decisions preventives que s'han de treballar i les accions a emprendre per fer front a la pandèmia. 
 
Aquest comitè està presidit per l'alcalde, que és qui trasllada i rep la informaciÓ de les administracions i organismes supramunicipals (CatSalut, CSI -Consorci Sanitari Integral-,  delegació del Govern de Catalunya, conselleries de Treball, Afers SocialS i Família i, de Salut, Consell Comarcal del Baix Llobregat i AMB -Àrea Metropolitana de Barcelona-, entre d'altres) i comparteix la situació cada dia amb altres alcaldes del Baix Llobregat i de l'àrea metropolitana. 
 
La resolució de les preocupacions són fruit de la tasca de moltes persones, agents socials i de la ciutadania.  I, per damunt de tot, empatitza amb les famílies que han perdut la persona estimada en aquestes circumstàncies. Per acompanyar-les, se les facilita el recurs d'una persona professional en la gestió del dol. 
 
L'impacte més crític ha estat fins ara la resposta que ha hagut de donar l'ajuntament a les 4 residències privades de persones grans, especialment a les dos amb més residents (que sumen gairebé  330 persones i el respectiu personal). Els recursos i l'ajut que es destinen es fa amb la finalitat de minorar l'impacte del virus a les persones, i evitar la propagació. 
 
Fins ara, s'ha realitzat una descontaminació i organització interna de l'espai a la residència Nuestra Señora de Lourdes; 23 desinfeccions a espais públics -incloses les 4 residències, més  la de zones comunitàries de l'edifici Walden -que es fa regularment d'acord amb la junta
de propietaris. També es desinfecten carrers, accessos als establiments oberts i contenidors de la brossa. La implicació ciutadana per fer-ho bé permet als serveis publics destinar temps i recursos a altres necessitats, especialment d'atenció social a persones vulnerables i a famílies.
 
En els propers dies es podrà remprendre l'activitat a les empreses, sempre i quan es garanteixin totes les mesures sanitàries i de seguretat. La policia local i mossos d'esquadra vetllen estrictament pel compliment de la normativa exepcional derivada de la COVID-19 i denuncien i tanquen activitats d'empresariat i comerciants que la incompleixin. 
 
Ampliar la xarxa de comunicació
 
La comunicació local s'ha vist desplegada amb la col.laboració de responsables d'entitats i de veïnat a títol individual, que contribueix  a difondre per les seves xarxes i correus de grups la informació oficial que genera l'ajuntament i les pautes i consells actualitzats a santjust.cat. Aquest continua sent un exemple de veïnatge que el comitè d'emergència valora molt positivament.
 
La unitat política continua sent determinant per fer front a aquesta crisi sanitària. I amb la finalitat de reprendre progressivament l'activitat administrativa, el mes d'abril se segueix el calendari de sessions corporatives que clourà amb la convocatòria del ple del proper dia 30 d'abril. Administració i agents socials tenen el repte de superar constructivament la situació derivada de la COVID-19 i amb actitud constructiva recuperar la normalitat. 
 
Tant les mitjanes com les petites empreses i persones autònomes prestadores de serveis municipals, responen positivament a la immediatesa dels recursos nous que es necessiten, i a redefinir les feines que es feien fins ara. Les empreses de la neteja de carrers i d'interiors, les que fan tasques de desinfecció, les de la recollida i gestiÓ de residus de casa, les brigades de via pública o les gestores d'activitats als equipaments són referents comunitaris que  ajuden a donar resposta a l'ampli i variat ventall de demandes ciutadanes.
 
Les direccions de les escoles, professorat i comunitats educatives han aconseguit mantenir viu el vincle entre els infants i estudiants,  continuar oferint contingut educatiu i no deixar cap família desatesa. 
 
Sant Just és un municipi generador de dinàmiques culturals, educatives, esportives, socials... i aquests dies de confinament s'ha reinventat oferint opcions per fer des de casa. A santjust.cat es recullen moltes de les propostes locals.
 
Aquests dies encara hem de quedar-nos a casa. I quan sigui imprescindible sortir cal que ho fem amb una correcta protecció, respectant l'aforament al transport públic, i fer el desplaçament amb vehicle particular sempre que sigui possible, a la feina o a les botigues i mantenir sempre  la distància d'1,5m/2m amb altres persones. I, a l'entrar a casa, dutxar-nos i rentar de seguida la roba amb la que hem anat al carrer o a la feina. A la feina complir les normes dels respectius comités de seguretat i salut se l'empresa.
 
Diumenge i dilluns, per urgència sanitària s'ha de contactar telefònicament amb el CUAP de Cornellà (telèfon 934712897). La farmàcia de guàrdia és la de M.Arderiu del c.Bonavista. I, per emergències, cal trucar a la Policia Local 93 4731092